Zorgwoningfonds Marnix Staete succesvol geplaatst

Sonneborgh heeft het door haar gelanceerde Zorgwoningfonds Marnix Staete met succes geplaatst. Het fonds is op 30 september 2022 opgericht.

Zorgwoningfonds Marnix Staete

Zorgwoningfonds Marnix Staete belegt in de nieuwbouw en exploitatie van 31 huurappartementen en ontmoetingsruimten van nieuwbouwcomplex Marnix Staete. Marnix Staete is een levensloopbestendig woongebouw in Goes voor ouderen met een (of respect voor) reformatorische levensovertuiging en een zorg- of ondersteuningsvraag. Het complex omvat in totaal 51 duurzame, zelfstandige levensloopbestendige appartementen waarvan 31 in de huursector en 20 in de koopsector en algemene ruimten voor dagstructuur, samenkomst en zorgverlening. De koopappartementen worden individueel verkocht en vallen buiten de scope van dit Fonds. Marnix Staete is gelegen aan de Charlotte de Bourbonweg te Goes, direct naast de kerk van de Gereformeerde Gemeente: de Sionkerk.

Rendement

Zorgwoningfonds Marnix Staete biedt particuliere beleggers met een binding met de reformatorische gemeenschap én een ambitie om te beleggen in (zorg)vastgoed de gelegenheid om collectief te participeren in duurzaam en levensloopbestendig vastgoed voor de eigen achterban. Het totale fondskapitaal bedraagt € 7.075.000,-. Hiervan is € 2,95 miljoen hypothecair gefinancierd (Rabobank), € 1,0 miljoen door Stichting Steunfonds voor huisvesting en verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland en € 2,95 miljoen is bijeengebracht middels de uitgifte van participaties. Deelname kon vanaf € 100.000,-. Het verwacht totaalrendement bedraagt 7,4% op jaarbasis over de looptijd van 10 jaar, waarvan 3,0% uitkeerbaar als direct rendement.

Over Sonneborgh

Zorgwoningfonds Marnix Staete is het derde zorgvastgoedfonds van Sonneborgh. Sonneborgh is een ontwikkelaar én belegger in maatschappelijk vastgoed. Al een kwart eeuw is Sonneborgh actief in de sectoren wonen en zorg. Sonneborgh initieert in nauwe samenwerking met zorgaanbieders maatwerk vastgoedfondsen en biedt particuliere beleggers de gelegenheid te participeren in haar beleggingen via deze beleggingsfondsen. Fondsen met kwalitatief, duurzaam en betaalbaar Nederlands zorgvastgoed en een stabiel en aantrekkelijk rendement.

Impressie van Marnix Staete

Zorgwoningfonds Marnix Staete
Zorgwoningfonds Marnix Staete
Zorgwoningfonds Marnix Staete
Zorgwoningfonds Marnix Staete
Zorgwoningfonds Marnix Staete
Zorgwoningfonds Marnix Staete
Zorgwoningfonds Marnix Staete
Zorgwoningfonds Marnix Staete

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen