Laat uw vermogen groeien met zorgvastgoed
Laat uw vermogen groeien met zorgvastgoed
 • Beleg in Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

 • Met de zekerheid van langjarige huurcontracten

 • Ontvang een stabiel rendement

 • Beleg in Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

 • Met de zekerheid van langjarige huurcontracten

 • Ontvang een stabiel rendement

Het Fonds

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV belegt in de herontwikkeling en exploitatie van drie woon-zorgcomplexen in Cuijck, Rheden en Rotterdam. De objecten worden verbouwd en verduurzaamd en na oplevering voor 15 tot 20 jaar verhuurd aan drie professionele zorgorganisaties voor 120 bewoners met een zorg- en ondersteuningsvraag.

 • Gemiddeld direct rendement: 5,1%

 • Verwacht totaal rendement: 7,6%

 • Geen emissiekosten

 • 4x per jaar een uitkering

 • Minimale deelname: € 100.000

 • Totaal Fondskapitaal: € 20.800.000