Autoriteit Financiële Markten | AFM

Zorgwoningfonds
Sonneborgh IV

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV is een initiatief van Sonneborgh. Het fonds belegt in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen in Cuijk, Rheden en Rotterdam. De objecten worden na oplevering langjarig verhuurd aan reguliere zorgorganisaties.

Ontvang het investeringsmemorandum
Direct inschrijven

Over het Fonds

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV is een initiatief van Sonneborgh. Het fonds belegt in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen in Cuijk, Rheden en Rotterdam. De objecten worden na oplevering langjarig verhuurd aan reguliere zorgorganisaties (minimaal 15 jaar) voor in totaal 120 (jong)volwassenen en ouderen met een zorgvraag.

Waarom deelnemen aan dit fonds?

Het fonds biedt particuliere beleggers de gelegenheid te investeren in duurzaam en betaalbaar vastgoed in een stabiele groeimarkt met de zekerheid van langjarige huurcontracten. Deelnemers ontvangen ieder kwartaal een aantrekkelijk en stabiel rendement en delen mee in de waardeontwikkeling van het vastgoed. De beoogde looptijd van het fonds is 7 tot 10 jaar. Deelnemen kan vanaf € 100.000,-. Er worden geen emissiekosten in rekening gebracht. U kunt zich nu direct inschrijven waarna het fonds naar verwachting start in juli 2023.

Investeringsmemorandum

Deelnemen en inschrijfformulieren

Essentiële-informatiedocument

Vraag nu het investeringsmemorandum aan

Ontvang gratis en geheel vrijblijvend het investeringsmemorandum van Zorgwoningfonds Sonneborgh IV via e-mail. Vul uw gegevens in en ontvang het investeringsmemorandum direct in uw e-mail.

  • Geprognosticeerd direct rendement: 4,75%

  • Geprognosticeerd totaal rendement: 7,50%

  • Deelname vanaf € 100.000,-

  • Geen emissiekosten

Vul nu uw gegevens in:

Aanhef
Naam(Vereist)
Minimaal deelname bedrag(Vereist)
Hidden
Minimale deelname vanaf € 100.000,-
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. De beleggingsinstelling Sonneborgh Beheer B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Kenmerken

Officiële naam

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

Juridische structuur

Fonds voor Gemene Rekening

Verwachte oprichtingsdatum

1 juli 2023

De Objecten

Drie woon- en zorgcomplexen in Cuijk, Rheden en Rotterdam

Beoogde looptijd Fonds

10 jaar

Huurders

Woonzorgnet, Stichting Siza en Stichting Humanitas

Deelname vanaf

€ 100.000,-

Emissiekosten

geen

Verwacht Direct Rendement

4,75%

Verwacht Totaal rendement

7,50%

Soort emissie

Participaties

Totaal Fondskapitaal

€ 20.800.000

Eigen Vermogen

€ 15.600.000

Hypothecaire lening

€ 5.200.000

De objecten

Het object in Rotterdam betreft de aankoop van een plint (ca. 4.400 m2 bvo) van een groter wooncomplex. Dit object wordt deels reeds gehuurd door een zorginstelling uit Rotterdam voor 19 van haar Wlz cliënten (ouderen dementie en/of somatiek), deels staat het leeg en deels wordt het verhuurd aan een sportschool. Na aankoop wordt het leegstaande bouwdeel direct getransformeerd ten behoeve van 17 extra cliënten van de zorginstelling (36 in totaal). Na afloop van het huurcontract met sportschool (2025) wordt ook dit deel getransformeerd voor de zorginstelling, waardoor het totaal aantal op 59 uitkomt. De zorginstelling gaat voor ieder bouwdeel een huurcontract aan met een looptijd van 20 jaar.

Het object in Cuijk betreft de aankoop van een voormalig kantoorpand (ca. 2.000 m2 bvo) dat wordt verduurzaamd en getransformeerd naar 36 zorgstudio’s ten behoeve van cliënten van een landelijke opererende zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg. Deze organisatie begeleid en ondersteunt (jong)volwassenen bij wonen, werken en een zinvolle dagbesteding. De zorginstelling gaat een huurcontract aan met een looptijd van 15 jaar, daarna telkens te verlengen met 5 jaar.

Het object in Rheden betreft de aankoop van een pand (ca. 1.700 m2 bvo) dat wordt verduurzaamd en uitgebreid middels optoppng naar 25 zorgstudio’s ten behoeve van cliënten van een regionaal opererende zorgaanbieder uit Arnhem. Deze organisatie biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De zorginstelling gaat een huurcontract aan met een looptijd van 15 jaar, daarna telkens te verlengen met 5 jaar.

Zorgwoningfondsen van Sonneborgh

Sonneborgh bestaat sinds 1997 en biedt particuliere beleggers de mogelijkheid om te beleggen in zorgvastgoed. Onze zorgwoningfondsen investeren in duurzaam en betaalbaar vastgoed in een stabiele groeimarkt. De door Sonneborgh geselecteerde vastgoedobjecten bevinden zich op goede locaties met de zekerheid van langjarige huurcontracten.

Sonneborgh heeft met haar fondsen een gemiddeld direct rendement van 5,2% op jaar basis behaald.  

Zorgwoningfonds Marnix Staete

Belegt in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwbouwcomplex Marnix Staete te Goes.

Zorgwoningfonds het Beekdal website

Zorgwoningfonds Het Beekdal

Belegt in de sale-and-leaseback van Woonzorgcentrum Het Beekdal te Heelsum.

Fondsen van Sonneborgh | Zonnehoeve

Zorgwoningfonds Hermelijn 15

Belegt in wooncomplex Zonnehoeve aan de Hermelijn 15 te Apeldoorn.

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV is een initiatief van Sonneborgh Beheer BV. Sonneborgh Beheer BV stelt zich ten doel het initiëren en beheren van beleggingen voor particuliere en institutionele beleggers door hen te laten participeren in vastgoed gerelateerde beleggingen met een stabiel rendement.

Sonneborgh Beheer BV is een dochtermaatschappij van Sonneborgh Holding BV. Sonneborgh ontwikkelt al bijna een kwart eeuw maatschappelijk vastgoed in de sectoren wonen, zorg, onderwijs en sport. Sinds 2015 investeert Sonneborgh actief in zorgvastgoed door het initiëren van vastgoed beleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers. Vastgoedfondsen met kwalitatief Nederlands woon- en zorgvastgoed en een stabiel en aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement. Het investeringsbeleid van Sonneborgh is gericht op duurzame groei door middel van gerichte acquisities van zowel ontwikkelprojecten als van bestaand vastgoed (sale-and-leaseback).

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren in het Fonds. Voor een goede beoordeling van de risico’s is het van belang kennis te nemen van het Investeringsmemorandum. De risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden, kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waarde fluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement.

Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Vanwege het feit dat a) de Beheerder (Sonneborgh Beheer BV) minder dan € 100 miljoen aan activa middels beleggingsfondsen onder beheer heeft en b) de Participaties worden aangeboden met een afname van ten minste € 100.000,- per Participant mogen de Participaties worden aangeboden en het Fonds worden beheerd zonder vergunning van de AFM. Tevens geldt geen verplichting een door de AFM goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen. Het Fonds en de Beheerder zijn ingeschreven in het register beleggingsinstellingen (in het deel geregistreerde AIFMs) dat wordt gehouden door de AFM. Het Investeringsmemorandum is geen prospectus dat is goedgekeurd door de AFM.

Een persoonlijke kennismaking voor Zorgwoningfonds IV?

Benieuwd of Zorgwoningfonds Sonneborgh IV past binnen uw portefeuille?  Wij nemen graag contact met u op. Vul het formulier in en wij bellen u terug.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.