Gemaakt met een stabiel financieel rendement

7 zekerheden van Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

In de beleggingswereld is een duidelijke trend waarneembaar: steeds meer beleggers richten hun vizier op zorgvastgoed. Deze verschuiving wordt ingegeven door de stijgende vraag naar zorginfrastructuur, gedreven door de vergrijzing van de bevolking en de daarmee gepaard gaande toenemende zorgbehoeften. Zorgvastgoed biedt, als investering, een stabiel en vaak langlopend rendement, wat het tot een aantrekkelijke beleggingscategorie maakt.

Daarnaast draagt het beleggen in zorgvastgoed bij aan maatschappelijk verantwoord investeren, een factor die voor veel beleggers steeds belangrijker wordt. Bovendien geeft de robuuste aard van de zorgsector, die minder gevoelig is voor economische cycli, een extra laag van zekerheid. Deze combinatie van factoren heeft zorgvastgoed een populaire keuze gemaakt onder beleggers die op zoek zijn naar stabiele, duurzame en maatschappelijk verantwoorde rendementen.

Uw vermogen veilig laten renderen

De unieke kenmerken van Zorgwongingfonds Sonneborgh IV

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV richt zich op beleggers die een deel van hun vermogen veilig en maatschappelijk betrokken willen laten renderen in de stabiele groeimarkt van zorgvastgoed. Het fonds past vanwege een aantal unieke kenmerken dan ook goed als solide belegging binnen een gespreide beleggingsmix.

1

120 woningen

Het fonds investeert in 120 duurzame en betaalbare woningen voor mensen met een zorgvraag en voorziet daarmee in de grote maatschappelijke behoeftes ten aanzien van het woningtekort en de toenemende vergrijzing in de samenleving.

2

Stabiele huurders

Het fonds heeft met Woonzorgnet, Siza en Humanitas drie professionele zorgorganisaties als huurders gevonden, ieder met bewezen track-record en een gezonde financiële basis waardoor het debiteurenrisico zeer laag is.

3