7 zekerheden met beleggen in zorgvastgoed

In de beleggingswereld is een duidelijke trend waarneembaar: steeds meer beleggers richten hun vizier op zorgvastgoed.

ontwikkelen_hero

Een vizier op zorgvastgoed

In de beleggingswereld is een duidelijke trend waarneembaar: steeds meer beleggers richten hun vizier op zorgvastgoed. Deze verschuiving wordt ingegeven door de stijgende vraag naar zorginfrastructuur, gedreven door de vergrijzing van de bevolking en de daarmee gepaard gaande toenemende zorgbehoeften. Zorgvastgoed biedt, als investering, een stabiel en vaak langlopend rendement, wat het tot een aantrekkelijke beleggingscategorie maakt.

Daarnaast draagt het beleggen in zorgvastgoed bij aan maatschappelijk verantwoord investeren, een factor die voor veel beleggers steeds belangrijker wordt. Bovendien geeft de robuuste aard van de zorgsector, die minder gevoelig is voor economische cycli, een extra laag van zekerheid. Deze combinatie van factoren heeft zorgvastgoed een populaire keuze gemaakt onder beleggers die op zoek zijn naar stabiele, duurzame en maatschappelijk verantwoorde rendementen.

Uw vermogen veilig laten renderen

De unieke kenmerken van onze zorgwoningfondsen

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV richt zich op beleggers die een deel van hun vermogen veilig en maatschappelijk betrokken willen laten renderen in de stabiele groeimarkt van zorgvastgoed. Het fonds past vanwege een aantal unieke kenmerken dan ook goed als solide belegging binnen een gespreide beleggingsmix.

Duurzame en betaalbaar vastgoed

Fondsen van Sonneborgh investeren in duurzame en betaalbare woningen voor mensen met een zorgvraag en voorziet daarmee in de grote maatschappelijke behoeftes ten aanzien van het woningtekort en de toenemende vergrijzing in de samenleving.

Stabiele huurders

Het vastgoed wordt altijd verhuurd aan professionele zorgorganisaties, ieder met bewezen track-record en een gezonde financiële basis waardoor het debiteurenrisico zeer laag is.

Langjarige huurcontracten

Onze fondsen hebben met haar huurders van het vastgoed langjarige master huurcontracten gesloten die jaarlijks geïndexeerd worden met inflatie, waardoor het fonds geen leegstandsrisico kent én een inflatiebestendig belegging vormt

Hypothecaire lening

Onze fondsen hebben vaak een hypothecaire lening. Dit voldoet aan de ambitie om onze fondsen een solide en veilige belegging te laten zijn met goede rendementdoelstellingen. 

Loan to Value

Het aandeel bankfinanciering (Loan to Value) in het fondskapitaal bedraagt slechts 25% en de taxatiewaarde van de drie Objecten (v.o.n.) is hoger dan het fondskapitaal, waardoor participanten een hoge zekerheid hebben op hun deelnamesom.

Vergunningen zijn definitief

Alle benodigde vergunningen voor de verduurzaming en verbouwing van de drie Objecten zijn onherroepelijk en met de uitvoerende bouwteampartners zijn prijsvaste aanneemovereenkomsten gesloten.

Hoge liquiditeitsreserve

Het fonds kent een hoge liquiditeitsreserve, mede doordat de huurders de huur 3 maanden vooruit betalen en een waarborgsom van 3 tot 12 maanden huur inbrengen. Dit maakt dat het fonds goed in staat is om fluctuaties in de exploitatie op te vangen.

Bekijk onze fondsen

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV is nu open voor deelname. Lees alles over de rendementen en de zekerheden van het fonds.

Zorgwoningfondsen van Sonneborgh

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen