afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80

Voorkom fiscale afrekening van uw herinvesteringsreserve en investeer in een vastgoedfonds

HIR_Header_6

Wat leest u in dit artikel?

 • Hoe u belastingheffing kunt voorkomen door te investeren in een fiscaal transparant vastgoedfonds.
 • Dat de zorgwoningfondsen van Sonneborgh kwalificeren voor uw Herinvesteringsreserve (HIR).
 • Aan welke overige fiscale voorwaarden u dient te voldoen bij investeren in een vastgoedfonds.

Een dilemma dat veel ondernemers zullen herkennen: er is een mooie boekwinst gerealiseerd door de verkoop van uw beleggingsvastgoed. Fijn, maar nu klopt de fiscus aan. De vennootschapsbelasting kan worden uitgesteld door de boekwinst te gebruiken als herinvesteringsreserve (HIR). De vastgoedfondsen van Sonneborgh voldoen aan de voorwaarden voor een herinvesteringsreserve.

Bij de verkoop van vastgoed vanuit een BV ontstaat vaak een mooie boekwinst. Dit resulteert in een belastingheffing van 25,8% vennootschapsbelasting. De HIR biedt uitkomst: de boekwinst kan onder voorwaarden worden aangewend voor de herinvestering in vastgoed. Sonneborgh biedt een aantrekkelijk alternatief voor aanwending van de HIR. Arjan Kuijpers: “Door de herinvesteringsreserve te gebruiken voor het aanschaffen van participaties in één van onze zorgwoningfondsen ontstaat direct een liquiditeitsvoordeel door uitstel van belastingheffing én voldoen ondernemers aan de fiscale voorwaarden.”

“Beleggen in een vastgoedfonds is dan ook een makkelijke en snelle manier om de HIR een nieuwe bestemming te geven én fiscale afrekening te voorkomen.“

Arjan Kuijpers – Directeur Sonneborgh

De HIR en vastgoedfondsen

De herinvesteringsreserve (HIR) is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om de boekwinst die is gerealiseerd bij de verkoop van een bedrijfsmiddel, zoals vastgoed, opnieuw te investeren in een ander bedrijfsmiddel. Zo kan belastingheffing worden uitgesteld. Hoewel een vastgoedfonds in beginsel geen bedrijfsmiddel is, heeft de Hoge Raad in het verleden reeds geoordeeld dat een HIR kan worden aangewend op de herinvestering in participaties in een fiscaal transparant fonds. Vanwege het fiscaal transparante karakter wordt de aankoop van participaties gelijkgesteld met het verwerven van direct vastgoed.

Overige fiscale voorwaarden

In plaats van de herinvesteringsreserve zelf direct te investeren in vastgoed, kan dit dus ook gebruikt worden voor het aankopen van participaties in een fiscaal transparant vastgoedfonds. Kuijpers: “De zorgwoningfondsen van Sonneborgh zijn hiervan een goed voorbeeld. Deze fondsen hebben de juridische structuur van een transparant fonds voor gemene rekening (FGR). Hiermee kwalificeert zo’n fonds voor een herinvesteringsreserve.” Wel dienen de volgende drie voorwaarden ook van toepassing te zijn:

 1. Afboeking van de HIR vindt plaats uiterlijk binnen drie kalenderjaren na het vormen van de HIR én u kunt (indien wordt gevraagd) aannemelijk maken dat u een voornemen had tot herinvestering.
 2. Er moet worden voldaan aan de boekwaarde-eis. Dit wil zeggen dat door afboeking van de herinvesteringsreserve de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel (participaties in het fonds) niet lager mag worden dan de boekwaarde van het vervreemde bedrijfsmiddel op het moment van de vervreemding.
 3. Er moet sprake zijn van eenzelfde economische functie als het vervreemde bedrijfsmiddel waarvoor de HIR is gevormd. In het geval van de zorgwoningfondsen van Sonneborgh is dit beleggingsvastgoed, wat betekent dat de HIR ook moet zijn ontstaan uit vervreemding van vastgoed dat na oorspronkelijke verwerving de intentie had om aan te houden voor belegging c.q. verhuur. En dus niet voor o.a. handel, eigen bewoning of (her)ontwikkeling.

Over Sonneborgh

Sonneborgh is al ruim 25 jaar dé specialist in het ontwikkelen en beleggen in vastgoed op het snijvlak van wonen en zorg. Sinds 2015 initieert en beheert Sonneborgh vastgoed beleggingsfondsen voor particuliere beleggers. Sonneborgh is onder meer initiatiefnemer en beheerder van Zorgwoningfonds Hermelijn 15, Zorgwoningfonds Het Beekdal, Zorgwoningfonds Marnix Staete, Zorgwoningfonds Sonneborgh IV en Zorgwoningfonds Oester Staete.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking, neem contact op via fondsbeheer@sonneborgh.nl of bel 040 – 303 21 23.

Beleg in zorgwoningfonds Sonneborgh IV

 • Ontvang gemiddeld 5,1% direct rendement
 • 15 en 20 jarige gewaargborgde huurcontracten
 • Laag debiteurenrisico door sterke huurders
 • Vier keer per jaar een uitkering
 • 85% winstdeling voor participanten
 • Geen emissiekosten

Deel op:

Benieuwd of dit fonds past binnen uw portefeuille?

Plan een persoonlijke kennismaking met onze investment managers

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schimmelt 30, 5611 ZX Eindhoven
Postbus 1787, 5602 BT Eindhoven