Beleggen in Nederlands zorgvastgoed via Sonneborgh

Kwalitatieve beleggingsfondsen met duurzaam Nederlands zorgvastgoed met een aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement. Dat is waar Sonneborgh voor staat.

Sonneborgh | Ontwikkelaar én belegger in zorgvastgoed
Zorgwoningfondsen bieden een stabiel en eerlijk rendement

Waarom investeren in zorgvastgoed?

De opgave op het gebied van wonen en zorg is groot. Het afgelopen decennium is er veel veranderd om de zorg betaalbaar te houden. De komende jaren houdt de groei van het aantal ouderen aan. Het aantal 75-plussers verdubbelt naar 2,95 miljoen in 2050. Inherent aan deze ontwikkeling neemt ook de behoefte aan zorggeschikte woningen toe.

Zorgvastgoed van Sonneborgh. Investeer nu in onze zorgwoningfondsen

Zorgvastgoed in cijfers

In de komende jaren staat de markt voor zorgwoningen voor een aanzienlijke uitdaging. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, is een substantiële uitbreiding van het aantal hoogwaardige zorgwoningen noodzakelijk. Daarnaast is het cruciaal dat de gehele sector stappen zet richting verduurzaming. 

Als gevolg van de vergrijzing in Nederland zal het aantal huishoudens met 65-plussers in de komende tien jaar stijgen van 2,5 miljoen in 2024 naar 3 miljoen in 2033, wat neerkomt op een toename van 20%. Vooral het aantal eenpersoonshuishoudens zal sterk groeien, met een verwachte toename van 328.000 huishoudens in deze periode. Het wordt geschat dat er in totaal meer dan 2,5 miljoen ouderenhuishoudens zullen zijn die in een voor hen geschikte woning wonen. Dit omvat ongeveer 1,9 miljoen woningen zonder drempels, 304.000 aangepaste woningen en 226.000 geclusterde woningen. Onder geclusterde woningen verstaan we zelfstandige woningen die dicht bij elkaar liggen en die beschikken over een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Zorginstellingen staan voor de uitdaging van snel oplopende kosten. Dit komt onder meer doordat de kosten voor het beheren van hun vastgoed zijn gestegen, voornamelijk door hogere energieprijzen en aanzienlijk geïndexeerde huurprijzen als gevolg van hoge inflatie. Bovendien nemen personeelskosten toe vanwege loonindexaties vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Aan de inkomstenzijde is er een aanpassing geweest met de invoering van de nieuwe Normatieve Huisvestings Component (NHC) op 1 januari 2024. De NHC, een financiële vergoeding van de overheid voor huisvesting, maakt nu deel uit van het integrale tarief dat zorginstellingen ontvangen.

Door deze herziening is de financiële vergoeding voor huisvestingskosten en de kosten voor (vervangende) nieuwbouw verlaagd, wat betekent dat zorginstellingen minder geld krijgen om deze lasten te dekken. Het is momenteel nog onzeker of deze aanpassing voor problemen zal zorgen binnen de markt van zorgvastgoed. Een meerderheid van de zorgvastgoedbeleggers (67%) meldt dat de aanpassing van de NHC voor instellingen die intramurale zorg aanbieden nog geen effect heeft gehad op hun investeringsportefeuille. Echter, 14% geeft aan dat de verlaging wel degelijk impact heeft gehad, terwijl voor 19% van de beleggers de gevolgen nog onduidelijk zijn.

Ondanks de onzekerheden omtrent de rente op de kapitaalmarkt, blijft het vertrouwen in de markt voor zorgvastgoed onverminderd sterk. Beleggers beschouwen zorgvastgoed als een aantrekkelijke categorie voor investeringen, voornamelijk vanwege de solide basis die wordt gevormd door een tekort aan zorgwoningen en de aantrekkelijke balans tussen risico en rendement die investeringen in zorgvastgoed bieden. Voor de periode van 2024 tot 2026 is er door beleggers een bedrag van 4,5 miljard euro gereserveerd voor investeringen in deze sector, een investeringsniveau dat in lijn ligt met dat van de voorgaande jaren. De reden dat het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag jaarlijks aanzienlijk lager uitvalt dan het beschikbare kapitaal, is te wijten aan het beperkte aanbod van kwalitatief hoogwaardig zorgvastgoed.

Zorgvastgoed: een interessante investering?

De zorgsector is een stabiele groeimarkt

Demografisch gezien neem de behoefte aan passend zorgvastgoed enorm toe. De investeringsbehoefte is door zorginstellingen niet meer op te brengen waardoor er een markt ontstaat voor beleggers die de komende jaren wellicht verder zal groeien.

Kwalitatief en toekomstbestendig vastgoed

Directe afspraken met de huurder over onderhoud en exploitatie zodat er een gebalanceerde afspraak is voor meerdere jaren die past bij de zorgorganisatie.

Langjarige huurovereenkomst met goede huurders

De huurovereenkomsten zijn voor een lange periode. Termijnen van 20 jaar zijn geen uitzondering waar wij focussen op een gezond en solide partnerschap met de zorgorganisatie.

Aantrekkelijk financieel rendement

Afhankelijk van het type vastgoed en de locatie ligt het bruto aanvangsrendement tussen de 4% en 7%. Daarbij is er indirect rendement bij een waardestijging van het vastgoed.

Maatschappelijk rendement

Veel zorgvastgoed bestaat voor senioren, gehandicapten of dementerende bestaat uit woningen. Mocht onverwacht de de huurder niet opstappen dan kunnen de woningen eenvoudig aan te wenden voor de particuliere markt.

Nauwelijks gevoelig voor economische trends

Zorgvastgoed staat los van mogelijke financiële crisises. De zorgbehoefte houdt zich niet bezig met beurskoersen of conjuctuur en er zijn geen on-line alternatieven. Daarbij groeit de behoefte voor fysieke woonruimtes voor zorgbehoevenden de komende jaren sterk.

Fondsen open voor deelname

Vaak gestelde vragen over zorgwoningfondsen

Wij begrijpen dat u vragen heeft over de zorgwoningfondsen van Sonneborgh. Lees de vaakgestelde vragen of neem contact op met Sonneborgh voor meer informatie. 

Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen op de Nederlandse woningmarkt. Er is een lange wachtlijst en het tekort aan huurwoningen zal de komende jaren alleen maar toenemen. In 2035 zal het totaal aantal huishoudens toenemen met 776.000. Vooral het aantal huishoudens van 65 jaar en ouder, met name die van 75 jaar en ouder, zal de komende jaren fors groeien. In 2030 zullen er alleen al in de groep van 75-85-jarigen 310.000 huishoudens zijn. Het aantal alleenstaanden neemt daardoor snel toe.

Daarnaast vergrijst de bevolking en het overheidsbeleid vereist dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Er is vraag naar een manier van leven waarin ouderen met een gerust hart kunnen leven en afhankelijk zijn van verpleegkundige zorg.

De woningproductie in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ondanks deze stijging wordt het woningtekort in 2020 geschat op 331.000 eenheden. Het woningtekort loopt op tot 419.000 woningen in 2025. Zelfs een forse stijging van de woningproductie die na 2025 wordt verwacht, lost het woningtekort niet op. Dezelfde situatie geldt voor verpleeghuizen. In juni 2020 wachtten ruim 24.000 mensen op een plek in een verpleeghuis

Door de verwachte toename van het aantal ouderen en de steeds veranderende zorgvraag zijn de investeringen in Nederlands zorgvastgoed de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2017 bedroegen de investeringen in zorgvastgoed voor het eerst meer dan € 500 miljoen. In 2020 is er voor 1,2 miljard euro geïnvesteerd in zorginstellingen, waarvan 81% in verpleeghuizen. Dit komt vooral door de uitbreiding van ontwikkelaars en investeerders die gespecialiseerd zijn in de zorgvastgoedmarkt.

De Nederlandse zorgvastgoedbeleggingsmarkt is ook aantrekkelijk voor internationale investeerders vanwege de economische stabiliteit, de zekerheid van de toekomstige vraag door demografische druk en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel.

Volgens vastgoedadviseurs Cushman & Wakefield zou het aantal bestaande particuliere intramurale zorgfaciliteiten voor intensieve zorg voor ouderen moeten toenemen van meer dan 300 vandaag tot ongeveer 1100 in 2040. Het kabinet richt zich primair op de kwaliteit van de ouderenzorg en plant hiervoor in deze kabinetsperiode extra geld, oplopend tot ruim € 3 miljard per jaar vanaf 2021. Een groeiend aantal zorginstellingen verlegt de focus vooral naar de zorg en verkoopt zorginstellingen aan investeerders. De groeiende belangstelling van Duitse en buitenlandse investeerders voor de investeringsmarkt voor zorginstellingen geeft aan dat senioren en verpleeghuizen zich de afgelopen vijf jaar hebben ontwikkeld tot een volwassen vastgoedsegment.

Het rendement van een zorgvastgoedfonds is afhankelijk van het fonds. Lees alles over de rendementen van onze fondsen en vergelijk deze met een regulier beleggingsfonds. 

Lees meer over de verschillen in investeren in zorgvastgoed via een zorgwoningfonds van Sonneborgh of in een regulier beleggingsfonds. 

Benieuwd of dit fonds past binnen uw portefeuille?

Plan een persoonlijke kennismaking met onze investment managers

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.