afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80

Sonneborgh introduceert Zorgwoningfonds IV

Sonneborgh introduceert Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

Beleggingsfondsen met kwalitatief Nederlands zorgvastgoed en een aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement. Dat is waar Sonneborgh voor staat. Het is in die traditie dat begin volgend jaar een nieuw zorgwoningfonds wordt geïntroduceerd dat belegt in drie woon- en zorgcomplexen met de zekerheid van langjarige huurcontracten van professionele zorgorganisaties.

Over Sonneborgh

Sonneborgh is een ontwikkelaar én belegger in zorg- vastgoed uit Eindhoven sinds 1997. Al een kwart eeuw zijn zij dé specialist in het (her)ontwikkelen van en beleggen in vastgoed op het snijvlak van wonen en zorg. Sonneborgh biedt particuliere beleggers de gelegenheid te participeren in haar beleggingen door het aanbieden van beleggingsfondsen. “Als geen ander weten wij kennis van deze sectoren, en de uitdagingen waar zij voor staan, te combineren met onze jarenlange ervaring met ontwikkel-, bouw- en exploitatieprocessen en een uitgebreid netwerk van financiële partners,” zegt Carola Boonen, algemeen directeur van Sonneborgh. “Hierdoor zijn wij in staat om op creatieve wijze en tegen een aantrekkelijk en stabiel rendement maatwerk oplossingen te bieden voor de meest uitdagende projecten. Duurzaam, kwalitatief en betaalbaar.”

Carola Boonen & Arjan Kuijpers - Sonneborgh

Arjan Kuijpers, commercieel directeur van Sonneborgh &
Carola Boonen, algemeen directeur van Sonneborgh

Zorg een stabiele groeimarkt

Zorgvastgoed staat in het brandpunt van de belangstelling. En eigenlijk is dat ook wel logisch, reageert Arjan Kuijpers, commercieel directeur van Sonneborgh. Al was het alleen maar omdat het aantal ouderen in Nederland in de toekomst fors gaat toenemen. Wonen er nu circa 800.000 senioren van 80 jaar of ouder in Nederland, over pakweg 25 jaar, in 2050, zijn dat er maar liefst 2 miljoen, meldt een bevolkingsprognose van het CBS. “Zorgvastgoed wordt daarmee steeds relevanter”, zegt Kuijpers. “Het aantal senioren groeit explosief, er is in Nederland een stevig tekort aan geschikte woningen en bovendien hebben we te kampen met een gebrek aan complexen die een intensieve zorgvraag combineren met woongenot. Wat je nu ziet, is dat je als senior pas in aanmerking komt als er zich een acute crisis voordoet. Al met al liggen er daarmee volop kansen om nieuwe woon-zorgconcepten in ontwikkeling te brengen.”

“Als geen ander weten wij kennis van deze sectoren, en de uitdagingen waar zij voor staan, te combineren met onze jarenlange ervaring met ontwikkel-, bouw- en exploitatieprocessen en een uitgebreid netwerk van financiële partners.“

Waarom beleggen in zorgwoningfondsen

De aantrekkelijkheid van beleggen in de Zorgwoningfondsen van Sonneborgh schuilt in het feit dat het een tastbaar beleggingsproduct betreft (vastgoed) dat op termijn goede bescherming biedt tegen inflatie. Daarnaast speelt het in op twee belangrijke langetermijntrends in de Nederlandse samenleving: een structureel tekort aan woningen en een toenemende zorgvraag als gevolg van demografische ontwikkelingen. Particuliere beleggers mogen rekenen op een direct rendement uit de exploitatie van het vastgoed en een indirect rendement (exit rendement) bij verkoop. Je zou in dat geval ook kunnen spreken van een winstdeling. “Omdat de inkomsten en uitgaven goed voorstelbaar zijn, vanwege de langjarige (huur)contracten, krijg je als belegger een stabiel netto rendement,” aldus Boonen. “Verder wordt het direct rendement vier keer per jaar uitgekeerd en worden er geen emissiekosten in rekening gebracht.”

“Beleggen in Zorgwoningfonds IV is beleggen in kwalitatief vastgoed met een stabiel en aantrekkelijk rendement en de zekerheid van langjarige huurcontracten.“

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

Sonneborgh introduceert begin volgend jaar een nieuw beleggingsfonds: Zorgwoningfonds Sonneborgh IV. Het fonds belegt in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen, te weten: in Cuijk, Rheden en Rotterdam. De objecten worden na oplevering langjarig verhuurd aan professionele, reguliere zorgorganisaties (minimaal 15 jaar) voor in totaal 119 (jong)volwassenen en ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Het totale fondskapitaal bedraagt 20,8 miljoen euro, waarvan een deel hypothecair is gefinancierd. Kuijpers: “Voor deelname richten we ons met name op particuliere beleggers met een minimale deelname van 100.000 euro. Veelal zijn dat ondernemers en beleggers met affiniteit met vastgoed en een interesse voor maatschappelijk relevant investeren”. Het fonds wordt in januari opengesteld voor inschrijving en de beoogde datum waarop het fonds live gaat is 1 mei 2023.

“Als participant in dit fonds leidt je investering tot een maatschappelijke impact. Met de investering creëren we woonruimte voor mensen die een zorgbehoefte hebben.“

Maatschappelijke impact

Nog even over het maatschappelijk rendement. Wat betekent dat precies? “Met Zorgwoningfonds Sonneborgh IV investeren we in kwalitatief en duurzaam vastgoed met een aantrekkelijk en stabiel financieel én maatschappelijk rendement”, benadrukt Boonen. “Als participant in dit fonds leidt je investering tot een maatschappelijke impact. Met de investering creëren we woonruimte voor mensen die een zorgbehoefte hebben. Dus in die zin kun je wel degelijk spreken van maatschappelijk rendement. Een goed financieel rendement staat daarbij uiteraard buiten kijf, waarbij we in het verleden hebben bewezen dat we met onze fondsen een gemiddeld direct uitkeerbaar jaarrendement van 5,2 procent hebben behaald. Wat ons uniek maakt, is dat we een integrale verantwoordelijkheid nemen,” vult Kuijpers aan. Deze vaststelling komt onder andere tot uitdrukking in het op maat inwilligen van wensen bij de hurende zorginstellingen. “Door daar specifiek rekening mee te houden, creëren we projecten met een duurzaam karakter en langjarige tevredenheid. Uiteindelijk komt dit ook het rendement van de Participanten ten goede.”

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen

Schimmelt 30, 5611 ZX Eindhoven
Postbus 1787, 5602 BT Eindhoven