Rabobank en Sonneborgh samen op de bres voor kwetsbare ouderen in Zeeland

Rabobank en Sonneborgh samen op de bres voor kwetsbare ouderen in Zeeland

Dat de Marnixflat van Stichting Cedrah in het Zeeuwse Goes niet meer voldeed aan de moderne wooneisen, was al enige tijd duidelijk. Cedrah wilde maar wat graag nieuwbouw plegen voor haar doelgroep die bestaat uit reformatorisch gezinde ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. In de huidige markt is nieuwbouw met alle onzekerheden en fluctuerende prijzen echter een forse opgave. Ontwikkelaar en belegger Sonneborgh uit Eindhoven zag wél kansen.

“Cedrah wilde in dit project graag samenwerken met een marktpartij”, vertelt commercieel directeur van Sonneborgh Arjan Kuijpers. “Ze wilden het woonproduct niet zelf ontwikkelen, maar ze wilden wel een sterke stem in de exploitatie blijven houden. Gezien hun doelgroep en de diensten die ze daaraan verlenen is dat ook wel logisch. Als zo’n partij bij ons aanklopt realiseren we ons terdege dat hier een uitdaging ligt en dat de marktomstandigheden op dit moment bijzonder complex zijn, maar we kijken vooral naar de kansen.”

Maatschappelijke opgave

En die kansen zijn er, denkt de innovatieve ontwikkelaar al snel. Bovendien ligt er ook een maatschappelijke opgave die vraagt om een antwoord. Arjan: “Het aantal ouderen in ons land blijft groeien. In 2050 wonen er bijna drie miljoen 75-plussers in ons land. De behoefte aan levensloopbestendige woningen onder ouderen is hoog. We zagen absoluut mogelijkheden, maar zochten wel naar een wat andere, inventievere insteek voor een Beleggingsfondsen van Sonneborgh.”

Financieel én maatschappelijk rendement

Die insteek werd gevonden. Sonneborgh initieerde namelijk Zorgwoningfonds Marnix Staete. Een maatwerkfonds dat belegt in de nieuwbouw en exploitatie van 31 huurappartementen en ontmoetingsruimten van het nieuwe Marnix Staete. “Voor de invulling van het fonds besloten we een hele specifieke groep aan te spreken”, legt Arjan uit. “We richtten ons daarbij op particuliere beleggers en ondernemers uit de christelijke gemeenschap. Daarmee boden we een kans op een stabiel financieel rendement, maar tegelijkertijd ook een maatschappelijk rendement in de vorm van een bijdrage aan de huisvesting voor kwetsbare ouderen uit de eigen geloofsgemeenschap.”

Gerichte campagne

Met een hele gerichte campagne slaagde Sonneborgh er in de afgelopen zomer al in om het benodigde kapitaal voor het fonds beschikbaar te krijgen, waardoor op 30 september de livegang al plaatsvond. Arjan: “Beleggers reageerden enthousiast. We bieden een direct rendement van 3 procent met de verwachting op een hoger jaarrendement op termijn. Dat klinkt wellicht niet veel, maar in de huidige markt en in combinatie met het voorzieningenniveau dat we ontwikkelen is dat heel behoorlijk. Maar de maatschappelijke context speelt bij de beleggers ook duidelijk een belangrijke rol.” Het totale fondskapitaal bedraagt ruim 7 miljoen euro. Naast beleggers stapten een steunfonds én de Rabobank in om het project vlot te trekken.

Coöperatieve wortels

Frank Loeffen, accountmanager Grootzakelijk in de regio Oost-Brabant is erg te spreken over de samenwerking tussen Rabobank en Sonneborgh. “Als een bank met coöperatieve wortels kunnen wij een project als dit alleen maar toejuichen. Hoe mooi is het dat mensen met eenzelfde achtergrond binnen een hechte gemeenschap elkaar verder helpen… Zo is Rabobank ook ooit ontstaan. Financieel sterke boeren hielpen collega agrariërs die het financieel lastiger hadden. Naast de hypothecaire lening van Rabobank, participeren particuliere beleggers én een steunfonds. Dat is een mooie combinatie.”

Eerke Hoven, directeur Grootzakelijk in de regio Oost-Brabant is net als zijn collega trots op het mooie samenwerkingsproject. “Rabobank ondersteunt maatschappelijke initiatieven waarbij het door het ontsluiten van haar kennis en netwerk een bijdrage levert aan een betere samenleving. Onze coöperatieve identiteit helpt ons om anders te kijken en mee te denken. Niet altijd de gemakkelijkste weg kiezen, maar wel de weg die ons allen verder brengt. Daar gaan we voor.”

Mooi gebaar

Over het participerende steunfonds zegt Arjan: “De Stichting Steunfonds voor huisvesting en verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland vond het karakter van dit project zo bijzonder dat ze besloten om financieel in te stappen. Ook zij werken vanuit de reformatorische identiteit. Op de lening die zij hebben verstrekt, hoeft in de eerste tien jaar niet te worden afgelost als dat niet kan. Een mooi gebaar!”

Gemeenschapszin

De vergunningen voor het nieuwe project zijn inmiddels rond. Op korte termijn gaat gestart worden met de fraai vormgegeven nieuwbouw. “Mooi dat we dit project door een bijzondere samenwerking tussen particuliere beleggers, een steunfonds én de Rabobank rond hebben gekregen”, aldus Kuijpers.

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen