De gevolgen van de ‘Wet Betaalbare Huur’ voor vastgoedinvesteerders

HIR_Header_6

Wat leest u in dit artikel?

 • Noodzaak en doel van de wet: De ‘Wet Betaalbare Huur’ wil huurprijzen voor middeninkomens betaalbaar maken door ze te beperken tot 1.000-1.250 euro. Dit moet de onbalans op de huurmarkt aanpakken en stedelijke leefbaarheid verbeteren.
 • Gevolgen voor vastgoedbezitters en politieke twijfels: Vastgoedbezitters zullen lagere rendementen zien, en politieke partijen vrezen een afname van het woningaanbod. Minister De Jonge benadrukt echter dat de markt nog geen massale verkoop van huurwoningen vertoont.
 • Strategieën voor vastgoedbeleggers: Beleggers moeten kiezen tussen behoud, verkoop bij huuropzeggingen, of selectieve verkoop om zich aan te passen aan de wet. Flexibiliteit en strategische herziening zijn cruciaal gezien de verwachte marktveranderingen.
 • Alternatieve investeringsmogelijkheden: Sonneborgh ziet de invoering van de ‘Wet Betaalbare Huur’ als een significante verandering die zowel uitdagingen als kansen biedt voor de vastgoedmarkt.

De Nederlandse woningmarkt staat onder druk door de voorgestelde ‘Wet Betaalbare Huur’ van minister Hugo de Jonge. Deze wet, die beoogt de huurprijzen in het middensegment aan banden te leggen, heeft zowel huurders als politieke partijen in rep en roer gebracht. Vooral vastgoedbezitters ondervinden significante implicaties. Dit artikel onderzoekt de kern van de wet, de noodzaak ervan, de implicaties voor de vastgoedmarkt, en de politieke twijfels die de toekomst van de wet onzeker maken.

De kern en noodzaak van de Wet

De ‘Wet Betaalbare Huur’ van minister Hugo de Jonge is voorgesteld om het middenhuursegment weer betaalbaar te maken, vooral voor mensen met een middeninkomen zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. De wet stelt voor om de maximale huurprijs voor woningen in het middensegment te beperken tot 1.000 tot 1.250 euro, om huurders te beschermen tegen excessieve huurprijzen. Het doel is om de onbalans op de huurmarkt aan te pakken, waarbij huurders vaak meer betalen dan redelijk is.

Kernpunten van de Wet

 1. Huurprijsbescherming voor middeninkomens: De wet introduceert een gemoderniseerd woningwaarderingsstelsel (WWS) voor middenhuurwoningen tot en met 186 punten, met een maximale huur van ongeveer €1.100 (prijspeil juli 2023). Dit stelsel zorgt ervoor dat huurprijzen jaarlijks worden geïndexeerd en in overeenstemming zijn met de kwaliteit van de woning.
 2. Betere huurbescherming: De nieuwe regelgeving versterkt de huurprijsbescherming door verhuurders te verplichten de maximale huurprijzen te respecteren. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving.
 3. Aanmoediging van duurzame woningen: De energiezuinigheid van een woning krijgt meer gewicht in het WWS. Woningen met een hoog energielabel krijgen extra punten, terwijl die met een laag energielabel minpunten ontvangen. Dit stimuleert verduurzaming en maakt investeringen in duurzame woningen aantrekkelijker.

Sonneborgh ziet de invoering van de ‘Wet Betaalbare Huur’ als een significante verandering die zowel uitdagingen als kansen biedt voor de vastgoedmarkt.

Carola Boonen – Directeur Sonneborgh

Implicaties voor de vastgoedmarkt

De wet heeft grote implicaties voor vastgoedbezitters en ontwikkelaars. Enerzijds biedt het mogelijkheden voor de bouw van nieuwe, betaalbare woningen, met een ambitie van 50.000 middenhuurwoningen per jaar. Anderzijds kan het de investeringsbereidheid van vastgoedinvesteerders beïnvloeden, vooral omdat de huurinkomsten mogelijk worden beperkt. Dit kan vastgoedbezitters direct voelen in de maandelijkse huurinkomsten.

Politieke twijfels

De wet stuit op tegenstand in de politiek. Partijen zoals VVD, BBB, NSC en PVV, die cruciaal zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer, hebben bedenkingen. Hun grootste zorg is dat de wet het al krappe woningaanbod nog verder verkleint. Vastgoedbezitters vrezen dat ze huurwoningen van de markt zullen halen of verkopen, omdat de rendementen onder druk komen te staan.

De gevolgen voor vastgoedbezitters

Voor vastgoedbezitters betekent deze wet een potentieel verminderd rendement op hun investeringen. Veel vastgoedbezitters hebben geïnvesteerd met het oog op de vrije huurmarkt, waar rendementen relatief hoog kunnen zijn. De beperking van huurprijzen kan deze rendementen aanzienlijk drukken, wat leidt tot onrust onder vastgoedbeleggers. Sommigen overwegen hun vastgoedportefeuille van de markt te halen of over te gaan tot verkoop.

Minister De Jonge heeft gereageerd op deze zorgen met data van het Kadaster, waaruit blijkt dat er geen significante toename is in de verkoop van huurwoningen. Dit suggereert dat de angst voor een massale verkoop door vastgoedbezitters (nog) niet wordt ondersteund door actuele marktgegevens. De Jonge benadrukt dat de bescherming van huurders in het middensegment noodzakelijk is en ziet de wet als een cruciaal instrument om de woningmarkt eerlijker te maken.

Strategieën voor vastgoedbeleggers

De invoering van de ‘Wet Betaalbare Huur’ stelt vastgoedbeleggers voor een keuze: aanpassen of verkopen. Hieronder worden drie mogelijke strategieën besproken:

1. Volledig behouden

Het volledig behouden van de vastgoedportefeuille biedt stabiliteit en voorspelbaarheid. Deze aanpak garandeert continuïteit voor huurders en biedt een solide basis voor de ontwikkeling van langetermijnstrategieën. Hoewel de marges op huurwoningen zullen stabiliseren en minder zullen groeien, zal de waarde van de vastgoedportefeuille op middellange termijn waarschijnlijk toenemen.

2. Verkopen bij elke huuropzegging (Uitponden)

Door bij elke huuropzegging te verkopen in een gunstige koopmarkt, kunnen verkoopwinsten herinvesteerd worden in meer rendabele projecten. Beleggers kunnen hierbij gebruik maken van de Herinvesteringsreserve, waardoor belastingheffing over de verkoopwinst uitgesteld kan worden, mits de opbrengsten binnen drie jaar opnieuw geïnvesteerd worden. Dit is echter een tijdrovend proces, maar het biedt flexibiliteit en mogelijkheden om te investeren in projecten met een hoger rendement.

3. Selectief behouden en verkopen

Deze benadering stelt vastgoedbeleggers in staat om flexibel te reageren op marktontwikkelingen. Door minder rendabele woningen met hoge verduurzamingskosten te verkopen en te investeren in woningen die goede opbrengsten blijven opleveren, kunnen risico en rendement optimaal worden gebalanceerd. Hoewel deze aanpak nog niet noodzakelijk is, kan het een toekomstig scenario worden naarmate de wet verder wordt uitgewerkt.

Sonneborgh’s zorgwoningfondsen bieden een aantrekkelijk alternatief voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en rendabele investeringen.

Arjan Kuijpers – Directeur Sonneborgh

Toekomstperspectief

Met de invoering van de ‘Wet Betaalbare Huur’ streeft de regering naar een fundamentele verandering in de woningmarkt. Het doel is een eerlijker en duurzamer systeem, waarbij de belangen van huurders beter worden beschermd, terwijl er tegelijkertijd ruimte blijft voor investeerders om bij te dragen aan de uitbreiding van de woningvoorraad. De uitdaging ligt in het effectief implementeren van deze veranderingen, waarbij zowel de belangen van huurders als verhuurders worden meegenomen.

Hoewel de politieke debatten voortduren en de toekomst van de wet Betaalbare Huur nog onzeker is, blijft de bezorgdheid onder vastgoedbezitters bestaan. Deze wet heeft de potentie om de dynamiek van de Nederlandse vastgoedmarkt ingrijpend te veranderen, met aanzienlijke gevolgen voor zowel huurders als verhuurders.

De visie van Sonneborgh op de ‘Wet Betaalbare Huur’

Sonneborgh ziet de invoering van de ‘Wet Betaalbare Huur’ als een significante verandering die zowel uitdagingen als kansen biedt voor de vastgoedmarkt. Terwijl traditionele huurwoningen mogelijk minder aantrekkelijk worden voor investeerders door de nieuwe huurprijsbeperkingen, biedt dit juist een kans om te kijken naar alternatieve investeringsmogelijkheden zoals zorgwoningfondsen.

Zorgwoningfondsen als alternatief

Sonneborgh’s zorgwoningfondsen bieden een aantrekkelijk alternatief voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en rendabele investeringen. Deze fondsen richten zich op woningen voor ouderen en mensen met speciale zorgbehoeften, een markt die door de vergrijzing van de bevolking een groeiende vraag kent. Zorgwoningen vallen vaak buiten de reguleringen die op reguliere huurwoningen van toepassing zijn, waardoor zij minder gevoelig zijn voor de beperkingen van de ‘Wet Betaalbare Huur’.

 1. Stabiele huurinkomsten: Zorgwoningen worden vaak langdurig verhuurd aan zorginstellingen, wat zorgt voor stabiele en voorspelbare huurinkomsten.
 2. Maatschappelijke impact: Investeren in zorgwoningen draagt bij aan de maatschappelijke behoefte aan geschikte woonruimte voor ouderen en mensen met zorgbehoeften, wat een positieve impact heeft op de gemeenschap.
 3. Lage leegstand: De vraag naar zorgwoningen blijft hoog, wat resulteert in een lage leegstand en een hogere zekerheid van verhuur.
 4. Regelgeving en subsidies: Zorgwoningen profiteren vaak van gunstige regelgeving en subsidies, wat de financiële haalbaarheid en het rendement verder verbetert.

Sonneborgh is ervan overtuigd dat zorgwoningfondsen een robuust en aantrekkelijk investeringsvehikel zijn in het licht van de nieuwe huurwetgeving. Door te investeren in deze nichemarkt kunnen beleggers niet alleen profiteren van stabiele rendementen, maar ook bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken rondom de vergrijzing. De combinatie van betrouwbare inkomsten, lage leegstand en maatschappelijke meerwaarde maakt zorgwoningfondsen een strategisch waardevolle keuze voor de toekomst.

Kortom, terwijl de ‘Wet Betaalbare Huur’ de traditionele huurmarkt verandert, biedt het tevens een gelegenheid om te heroverwegen en te diversifiëren, waarbij zorgwoningfondsen van Sonneborgh een uitstekend alternatief vormen voor vooruitstrevende beleggers.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking, neem contact op via fondsbeheer@sonneborgh.nl of bel 040 – 303 21 23.

zwf4_hero_4

Beleg in zorgwoningfonds Sonneborgh IV

 • Ontvang gemiddeld 5,1% direct rendement
 • 15 en 20 jarige gewaargborgde huurcontracten
 • Laag debiteurenrisico door sterke huurders
 • Vier keer per jaar een uitkering
 • 85% winstdeling voor participanten
 • Geen emissiekosten

Deel op:

Benieuwd of dit fonds past binnen uw portefeuille?

Plan een persoonlijke kennismaking met onze investment managers

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.