afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80

Nieuwe directie Sonneborgh

Directiewissel Sonneborgh

Sonneborgh is een gekende naam als het gaat om zorgvastgoed. Na een kwart eeuw vindt oprichter en eigenaar Peter Schiphorst het tijd om het stokje over te dragen. Carola Boonen en Arjan Kuijpers, die allebei al jaren actief zijn bij Sonneborgh, nemen samen de leiding over. Er ligt een stevig fundament, maar achteroverleunen is geen optie. ‘We blijven vernieuwen’, zegt Carola Boonen. ‘Wij spreken de taal van de zorg, we zíen wat er gebeurt. Wij zoeken altijd naar maatwerk, naar nieuwe concepten’, vult Arjan Kuijpers aan.

Nederland vergrijst in een razend tempo. Terwijl dat gebeurt, kampt de zorgsector met een stijgend personeelstekort. Voeg daarbij de onzekerheden in de bouwwereld en de kapitaalmarkt, het gebrek aan bouwlocaties én de continu veranderende vraag naar zorgvastgoed en het is duidelijk dat er in dit decor behoefte is aan gespecialiseerde partijen.

Peter Schiphorst zette ruim 25 jaar geleden zijn eerste stappen in de wereld van het zorgvastgoed. Een wereld die met de scheiding van wonen en zorg steeds complexer is geworden. Met zijn team realiseerde Schiphorst zich dat deze specifieke markt behoefte had aan gespecialiseerde partners. ‘Een partij die de hele keten overziet en beheerst’, zo kijkt hij terug. ‘Van strategie tot risicodragende ontwikkeling en bouw, de eindbelegging en het beheer: Om deze markt op juiste wijze te bedienen, zou je de hele keten moeten snappen om er uiteindelijk waarde aan toe te kunnen voegen. Dat is nou net waar wij goed in zijn.’

Basis op orde

In 2022 is Sonneborgh de partij die vaak benaderd wordt, door zowel ontwikkelaars als rechtstreeks door zorgorganisaties, ook op momenten dat projecten complex dreigen te worden. ‘Prima’, vindt Carola Boonen. ‘Onze organisatie staat. De basis is meer dan op orde. Van hieruit kunnen we doorgroeien en ons verder doorontwikkelen.’

Kennis en flexibiliteit behoren volgens de nieuwe directie tot de kernkwaliteiten van Sonneborgh. ‘Maar’, zo stelt Arjan Kuijpers: ‘Belangrijk is ook dat in 2015 de strategische keuze is gemaakt om zelf een actief investeringsbeleid voor particuliere en institutionele beleggers op te richten. Dat doen we samen met onze partners Dunavast en Aedifica, een beursgenoteerde investeerder in Europees zorgvastgoed. Zo kunnen we op een hoog niveau ook forse investeringen doen. Dat heeft er absoluut aan bijgedragen dat we een meer dan interessante partner zijn voor een brede doelgroep.’

Brede scope

Arjan Kuijpers & Carola Boonen

Met alle ontwikkelingen in zowel de zorg, de bouw als op de kapitaalmarkt, zal een partij als Sonneborgh ook in de toekomst van grote waarde blijven. Vooral integrale werkwijze en de brede scope van Sonneborgh op de markt van zorgvastgoed is aantrekkelijk voor partijen. ‘Wij zijn niet zomaar een belegger of een ontwikkelaar’, benadrukken Carola en Arjan. ‘Wij halen de schotten eruit, we kijken, samen met onze partners, aan welke knoppen we kunnen draaien. Hoe ingewikkelder, hoe interessanter. Maar, we zijn ook eerlijk. Als we denken dat we geen waarde kunnen toevoegen aan een plan of een project, dan doen we niet mee. We willen niet zomaar klanten, we willen tevreden klanten. Klanten die we echt iets te bieden hebben.’

Volgens de nieuwe directeuren is Sonneborgh in de loop van de jaren volwassen geworden. Arjan: ‘De markt van zorgvastgoed is flink veranderd. Concurrenten? Op segmenten hebben we natuurlijk concurrenten, maar ik denk niet dat er in ons land andere partijen zijn die dit brede palet, met dit kennisniveau, deze investeringsmogelijkheden en vooral ook onze flexibiliteit en creativiteit in maatwerk oplossingen, kan aanbieden.  Dit maakt ons echt wel uniek.’

“Ik denk niet dat er in ons land andere partijen zijn die alles in huis hebben zoals Sonneborgh.“

Arjan Kuijpers

Zorg is mensenwerk

Ondanks die stevige marktpositie realiseert de nieuwe directie zich terdege dat op de winkel passen in deze markt geen optie is. Carola: ‘We blijven vernieuwen. De behoefte aan zorgvastgoed zal blijven, maar de omgeving verandert snel. Kijk naar de bouwlocaties, de personeelskrapte, maar ook naar de productontwikkeling in de zorg, naar nieuwe technieken op het gebied van domotica, duurzaamheidsvraagstukken en naar maatschappelijke ontwikkelingen.’ En, zo vult Arjan aan: ‘Zorg blijft mensenwerk.

“We blijven vernieuwen. De behoefte aan zorgvastgoed zal blijven, maar de omgeving verandert snel.“

Carola Boonen

Vastgoed moet mensen faciliteren en niet beperkend zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij de taal van de zorg spreken. En dat we zíen wat er gebeurt. Dat woonvormen steeds individualistischer én toekomstbestendiger georganiseerd worden. Dat standaardconcepten bijna nergens meer werken, maar dat je op zoek moet naar maatwerk, naar een mix van doelgroepen, naar nieuwe concepten.’

Gezonde overdracht

Met de overdracht aan Carola en Arjan als nieuwe directie kiest Peter Schiphorst bewust voor een interne opvolging. ‘Dat wilde ik heel graag’, zegt hij. ‘Carola en Arjan zijn meegegroeid met Sonneborgh en ze vullen elkaar perfect aan. Zij staan met de voeten in het veld, ze inspireren ons jonge team, zien de kansen in de markt en hebben het vermogen om de koers, waar nodig, steeds bij te stellen. Ik geniet ervan om te zien hoe dit team, met de partners eromheen, een ingespeeld geheel is waarin iedereen in zijn kracht staat. Carola en Arjan hebben de capaciteit om het bedrijf naar “the next level” brengen, dat kunnen zij. Het voelt voor mij daarom niet als een afscheid, maar het loslaten van een bedrijf wat klaar is voor de volgende stap. Ik kijk er dan ook met trots naar uit om de ontwikkelingen en groei van Sonneborgh aan de zijlijn te blijven volgen’.

‘We doen het samen’

Carola en Arjan zijn voor de bestaande relaties van Sonneborgh dus geen onbekenden. Beiden staan ze al meer dan vijftien jaar verbonden aan Sonneborgh. Carola begon als bouwkundige en was daarna actief in nagenoeg alle geledingen van het bedrijf, in haar nieuwe rol als algemeen directeur zal ze vooral focus hebben op het verder brengen van kansen in concrete zorggebouwen met toegevoegde waarde.

Arjan zal als commercieel directeur vooral focus hebben op relatiebeheer, acquisitie en marketing. ‘Kenmerk van Sonneborgh is dat we het samen doen’, vindt hij. ‘Alle kennis is nodig om onze klanten optimaal te kunnen helpen. We hebben elkaar nodig. We hebben een platte organisatie waarin iedereen die het wil en kan, verantwoordelijkheden krijgt en de kans krijgt om te groeien. Of we daarom zo weinig niet-vervulde vacatures hebben? Dat speelt zeker mee, ja. Mensen werken hier graag.’

Verbinden

Om nieuwe concepten te ontwikkelen werkt Sonneborgh steeds meer samen met grotere netwerken van maatschappelijke partners. ‘Samen gaan we op zoek naar een succesvol concept. De tijd van verkokering is voorbij, ook in de zorg. We moeten verbinden’, vindt Carola, ‘waarbij wij vanuit onze expertise bijvoorbeeld de regierol kunnen pakken en de integrale kwaliteit kunnen bewaken. We staan als samenleving voor behoorlijke uitdagingen. Fantastisch dat wij daar een prominente rol in mogen spelen.’

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen

Schimmelt 30, 5611 ZX Eindhoven
Postbus 1787, 5602 BT Eindhoven