afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV succesvol van start!

Op maandag 3 juli is Zorgwoningfonds Sonneborgh IV succesvol van start gegaan. Het totale fondskapitaal bedraagt € 20,8 miljoen. Hiervan is 75% gefinancierd met eigen vermogen middels de uitgifte van 312 participaties van € 50.000,- en 25% met een hypothecaire lening (Rabobank).

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV belegt in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen in Cuijk, Rheden en Rotterdam. De objecten worden verbouwd en verduurzaamd en na oplevering langjarig verhuurd (15 tot 20 jaar) aan drie professionele zorgorganisaties voor in totaal 120 bewoners met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Vermogen laten groeien in een stabiele groeimarkt

“Het fonds richt zich op beleggers die een deel van hun vermogen willen laten renderen in de stabiele groeimarkt van zorgvastgoed” zegt Arjan Kuijpers, commercieel directeur bij Sonneborgh. “Het fonds past vanwege de tekorten op de woningmarkt, de toenemende vergrijzing en zorgvraag in de samenleving én de langjarige huurcontracten van solide huurders goed als veilige belegging binnen een gespreide beleggingsmix.”

Rendement

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV biedt particuliere beleggers de gelegenheid om collectief te participeren in duurzaam zorgvastgoed. Het totale fondskapitaal bedraagt € 20.800.000,-. Hiervan is € 5,20 miljoen hypothecair gefinancierd (Rabobank) en € 5,20 miljoen door middel van participaties. Deelname kon vanaf € 100.000,-. Het verwacht totaalrendement bedraagt 7,5% op jaarbasis over de looptijd van 10 jaar, waarvan 4,75% uitkeerbaar als direct rendement.

Over Sonneborgh

Sonneborgh is tevens initiatiefnemer en beheerder van Zorgwoningfonds Hermelijn 15, Zorgwoningfonds Het Beekdal en Zorgwoningfonds Marnix Staete. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor Zorgwoningfonds Oester Staete, waarvan de introductie in het eerste kwartaal van 2024 wordt verwacht.

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen

Schimmelt 30, 5611 ZX Eindhoven
Postbus 1787, 5602 BT Eindhoven