afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80

Sonneborgh en GKv Eindhoven tekenen koopovereenkomst!

Op vrijdag 11 november 2022 hebben Sonneborgh en GKv Eindhoven de koopovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van de huidige Jacobuskerk aan de Orionstraat te Eindhoven. Sonneborgh wil samen met GKv Eindhoven invulling geven aan hun ambitie om een nieuw kerkgebouw te realiseren met een aanvullend programma dat aansluit bij de behoeftes vanuit de omliggende wijk. In dat kader is een plan ontwikkeld voor de locatie aan de Orionstraat. Een plan waarin zingeving, ontmoeten, wonen en zorg samenkomen. Het plan omvat naast de kerk een zorginitiatief met 50 zorgeenheden voor ouderen en 54 reguliere (levensloopbestendige) appartementen.

Op de begane grond is de kerkruimte met bijbehorende ontmoetingsruimte, die uitkijkt over het water, een belangrijk onderdeel. Daarnaast worden multifunctionele ruimtes gerealiseerd ten behoeve van De GKv. Denk daarbij aan een ruimte voor overleggen, of voor het uitgiftepunt van de voedselbank. De zorgwoningen zijn gelegen op de eerste vier bouwlagen en worden bewoond door ouderen met een matige tot intensieve zorgvraag. Voor deze bewoners is 24 uur per dag zorg en ondersteuning aanwezig. Voor deze doelgroep is in de huidige wijk geen voorziening beschikbaar. Dit betekent dat ouderen die een zware zorgvraag krijgen hun vertrouwde plek moeten verlaten voor een plek elders in de stad, weg van hun bestaande sociale netwerk.

Met de realisatie van deze voorziening bieden we voor deze doelgroep een plek in de wijk, zodat het bestaande netwerk behouden kan blijven. Door de kleinschaligheid waarmee het initiatief is opgezet, blijft de huiselijkheid behouden en geeft het bewoners een warm gevoel van thuis zijn. Boven het zorginitiatief is ruimte voor 54 reguliere appartementen. Deze appartementen, veelal driekamerwoningen, zijn geschikt voor een brede doelgroep. We verwachten daarbij, onder andere op basis van gesprekken met makelaars, grote interesse vanuit (vitale) senioren uit de wijk. Zowel in Eckart als in Luytelaer, woont een groeiend aantal senioren in ruime eengezinswoningen. In veel gevallen past deze woning niet meer bij de woonwensen van de senioren. Deels omdat het door fysieke beperkingen bijvoorbeeld niet meer lukt om trap te lopen en het onderhoud te veel wordt, maar veel belangrijker nog: omdat de eenzaamheid toeneemt. Deze senioren hebben steeds vaker behoefte aan woonruimte op een centrale plek in de wijk, met ondersteuning en gelijkgestemden in de nabijheid. Hierdoor blijven zij onderdeel van de samenleving, neemt het gevoel van eenzaamheid af en blijven zij zo lang mogelijk zelfstandig. Daarnaast komt, doordat senioren kunnen verhuizen naar geschiktere woonruimte, woonruimte in de wijk vrij voor starters en gezinnen.

De komende maanden werken we gezamenlijk verder aan de plannen en gaan we het gesprek aan met de gemeente Eindhoven en alle overige stakeholders, waaronder de omwonenden. Ook de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen wordt dan verder uitgewerkt.

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen