Planuitwerking

De komende periode werken Sonneborgh en Gebroeders Blokland aan de plannen voor de herontwikkeling van het terrein van het voormalige zorgcentrum. Door de samenwerking tussen Sonneborgh en Gebroeders Blokland worden krachten gebundeld. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het netwerk, de kennis en ervaring van beide bedrijven op het gebied van ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren van woon- en zorgvastgoed.