Koopovereenkomst complex Marthalaan en Othelloweg in Hoogvliet getekend!

Dankzij de samenwerking met Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam is het vertrekpunt voor het transformatieplan van het complex aan de Marthalaan en Othelloweg gemaakt! Sonneborgh zal een deel van het complex transformeren naar een groot aantal zorgstudio’s, waar een (lokale) zorgaanbieder haar dienstverlening zal kunnen aanbieden aan ca. 60 bewoners.

De zorgvraag neemt sterk toe

Het aantal 80-plussers in Nederland verdubbelt naar 1,6 miljoen in 2040. Een gevolg van deze ontwikkeling is dat de zorgvraag landelijk sterk toeneemt. Hoogvliet telt 34.000 inwoners en het aandeel van de groep 80-plussers neemt toe van 5,8% in 2020 naar 6,8% in 2035. Dit heeft als resultaat dat het aantal ouderen met een intensieve zorgvraag ook sterk toeneemt. En daarmee de behoefte aan passende, veilige woonomgevingen: met 248 woningen naar 297 in 2035. Er is een groot tekort gezien het huidige aanbod met 183 woningen.

Daarbij is de financiële positie van ouderen ook relevant en onderbouwd de keuze om kwalitatieve én betaalbare zorgstudio’s te creëren. Vele ouderen betalen met een zorgindicatie een eigen bijdrage die direct gevolgen heeft voor huisvesting met een zorgindicatie.

Passende huurprijzen

Uit een analyse van de 65-plus huishoudens valt op de gemeenschap van Hoogvliet een inkomensverdeling heeft welke onder het gemiddelde van Nederland ligt. Dit betekent dat de huurstroom en zorgverlening wordt vergoed door de sociale Nederlandse voorzieningen en dus indirect geborgd is door de overheid.  De huurprijzen van de huisvesting zijn passend op de intramurale vergoedingen die de zorgaanbieder vanuit de overheid ontvangt. De zorgaanbieder is dus niet afhankelijk van de financiële gesteldheid van haar cliënten.

Uitstekende locatie van de complexen

De twee objecten die door Sonneborgh aangekocht worden zijn gesitueerd in een jonge buurt die sterk in ontwikkeling is. Primaire voorzieningen zijn op loopafstand van de complexen en hebben een gunstige geografische ligging met voldoende uitvalswegen en is grenzend aan Rotterdam. Daarbij is er ook voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid.

Op 2 februari is door Hassan Najja (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) en Peter Schiphorst (Sonneborgh) de koopovereenkomst van het complex ondertekend. Sonneborgh zal de komende maanden zorgdragen voor het realiseren van weer een mooi project!

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen