afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80

Aedifica, Sonneborgh en Dunavast investeren €100 miljoen in Nederlands zorgvastgoed

  • De drie partijen hebben in eerste instantie de ambitie om €100 miljoen te investeren in (her)ontwikkelingsprojecten
  • De drie partijen spelen in op de groeiende vraag naar woonzorgprojecten

Dunavast en Sonneborgh, twee tot dezelfde groep behorende ontwikkelaars en beleggers in zorgvastgoed, gaan een strategische samenwerking aan met het Belgische beursgenoteerde Aedifica, specialist in investeringen in Europees zorgvastgoed. De partijen richten het samenwerkingsverband op als antwoord op de snelgroeiende vraag aan nieuwe zorglocaties voor ouderen. De drie partijen hebben de ambitie om in eerste instantie tot €100 miljoen te investeren in grondposities en (her)ontwikkelingsprojecten die door Dunavast en Sonneborgh zullen worden ontwikkeld.

Dunavast richt zich sinds 2007 op Nederlandse beleggingen in hoogwaardige vastgoedprojecten, in de sectoren wonen, zorg en food. Sonneborgh ontwikkelt al sinds 1997 zorgvastgoed en investeert sinds 2015 actief in deze sector door het initiëren van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere beleggers. Eerder dit jaar nam Dunavast een meerderheidsbelang in Sonneborgh. Aedifica is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in investeringen in Europees zorgvastgoed, met name gericht op woningen voor ouderen met zorgbehoeften. Met de samenwerking bundelen Dunavast, Sonneborgh en Aedifica hun financiële slagkracht, kennis en netwerk, waardoor zij de komende jaren meer zorgprojecten kunnen realiseren die aansluiten bij de vraag vanuit de ouderenzorg.

Via gefocuste jointventurestructuren zullen interessante (her)ontwikkelingsprojecten en grondposities worden verworven en zal op lange termijn in de ontwikkelde gebouwen worden belegd. Binnen de samenwerking zullen Dunavast en Sonneborgh zorgdragen voor de verwerving van grondposities en (her)ontwikkelingsprojecten. Dunavast en Sonneborgh verplichten zich de grondposities en projecten aan de joint venture aan te bieden, waar een investeringscomité beoordeelt of deze projecten vanuit de gezamenlijkheid worden gefinancierd en ontwikkeld. De partijen hebben de ambitie om initieel €100 miljoen aan investeringsruimte beschikbaar te stellen. Dit komt bovenop de €250 miljoen investeringsruimte die Dunavast en Sonneborgh al hadden.

“De krappe woningmarkt wordt steeds problematischer, ook voor ouderen. Denk aan ouderen die niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen, maar ook nog niet in aanmerking komen voor een zorginstelling. Daar is op dit moment simpelweg te weinig woningaanbod voor. De zorgvraag voor ouderen is complex en de ontwikkeling van zorgvastgoed erg specialistisch, daarom hebben wij eerder dit jaar al een meerderheidsbelang in Sonneborgh genomen. Door het oprichten van een strategisch samenwerkingsverband met Aedifica, creëren wij nog meer speelruimte om zorgvastgoed te ontwikkelen. Aedifica zal hierin optreden als financieringspartner met een specialistische kennis van het investeren in zorgvastgoed gericht op ouderen. Samen hebben wij het doel kwalitatief hoogwaardige zorgwoningen voor ouderen te creëren”, aldus Aart Jan Verdoold, CEO van Dunavast.

Volgens bevolkingsprognoses van het CBS zal het aantal 75-plussers verdubbelen naar 2,95 miljoen in 2050. Daarnaast blijkt uit de Monitor Ouderenhuisvesting 2020 dat er op dit moment al een groeiend tekort is aan woningen voor ouderen. Zo ondervinden 600 duizend 55-plushuishoudens een beperking bij alledaagse handelingen, zoals traplopen. Naar verwachting neemt het aantal ouderenhuishoudens met een fysieke beperking tot 2035 toe met 148 duizend. Dit is een stijging van 25%.

Stefaan Gielens, CEO bij Aedifica: “Wij investeren al 15 jaar in woonzorgprojecten in Europa en zien de vraag hiernaar al jaren sterk toenemen. Tegen 2060 zal meer dan 10% van de bevolking in Europa ouder zijn dan 80 jaar. Dit maakt de ontwikkeling van zorgvastgoed de komende jaren nog urgenter. Overheden hebben beperkte middelen om aan de groeiende vraag te voldoen en richten zich met name op de financiering van zorg. Particuliere investeringen in zorgvastgoedprojecten zijn daarom noodzakelijk. We zijn dan ook verheugd de samenwerking met Dunavast en Sonneborgh te kunnen aankondigen, waarin we onze kennis, netwerk en financiële slagkracht kunnen combineren.”

Peter Schiphorst, Directeur van Sonneborgh, voegt daaraan toe: “Ik ben erg trots op deze verbintenis en kijk uit naar de samenwerking. Samen zijn we nog beter in staat om oplossingen te creëren voor de grote behoefte aan duurzame, kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag in Nederland.”

Over Dunavast
Dunavast richt zich op Nederlandse beleggingen in vastgoed en ontwikkelingen in hoogwaardige vastgoedprojecten. Dunavast gaat voor een optimale verhouding tussen risico en rendement, gecombineerd met een doordachte en degelijke financiering. Met bevlogenheid, creativiteit, innovatief vermogen en krachtig ondernemerschap heeft het team van Dunavast zich sinds 2007 sterk gepositioneerd in de vastgoedbranche. De nadruk van de portefeuille ligt op woon-, zorg- en foodprojecten.

Over Sonneborgh
Sonneborgh ontwikkelt al bijna een kwart eeuw vastgoed in de sectoren wonen, zorg, onderwijs en sport. Sinds 2015 investeert Sonneborgh actief in zorgvastgoed door het initiëren van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers. Vastgoedfondsen met kwalitatief Nederlands vastgoed en een stabiel en aantrekkelijk rendement. Het investeringsbeleid van Sonneborgh is gericht op duurzame groei door middel van gerichte acquisities van zowel ontwikkelprojecten als van bestaand vastgoed (sale-and-leaseback).

Over Aedifica
Aedifica is een Belgisch beursgenoteerd bedrijf dat zich specialiseert in investeringen in Europees zorgvastgoed, met een bijzondere focus op huisvesting voor senioren met een zorgvraag. Sociale duurzaamheid is voor Aedifica een fundamentele drijfveer: de Groep wil meerwaarde creëren voor de brede samenleving door het ontwikkelen van innovatieve vastgoedconcepten die zijn afgestemd op de behoeften van de bewoners en die hun levenskwaliteit verbeteren. Dankzij haar succesvolle strategie heeft Aedifica zich verankerd als de Europese marktreferentie in beursgenoteerd zorgvastgoed en de Groep heeft de ambitie om die positie de komende jaren verder uit te bouwen. Midden 2021 beschikt Aedifica over een vastgoedportefeuille van meer dan 540 zorggebouwen in 7 verschillende landen ter waarde van meer dan 4,5 miljard €. Het aandeel is genoteerd op Euronext Amsterdam en Euronext Brussels. Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext Brussels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Kuijpers via a.kuijpers@sonneborgh.nl.

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen

Schimmelt 30, 5611 ZX Eindhoven
Postbus 1787, 5602 BT Eindhoven