‘Wij zijn eigenlijk de Tony’s Chocolonely van de vastgoedwereld.’

Het fundament is de vastgoedspecial van Cedrah met daarin nieuws over alle interne en externe vastgoedontwikkelingen binnen Cedrah, informatie over het beschikbare woonaanbod, klantverhalen en nog veel meer. Als partner van Cedrah is er een interview geplaatst met onze ontwikkelaar en belegger Carola Boonen. De volledige vastgoedspecial kan hier gelezen worden.  

Voor de realisatie van een aantal nieuwbouwprojecten in Zeeland slaan Cedrah en Sonneborgh de handen ineen. Sonneborgh treedt hierbij op als inves­teerder en projectontwikkelaar en Cedrah blijft als vertrouwd gezicht boegbeeld, verhuurma­kelaar en ketenregisseur voor de zorg. Voor de klant verandert er vrijwel niets, maar achter de schermen wordt veelvuldig samengewerkt. Carola Boonen, werkzaam bij Sonneborgh, legt uit hoe dat nu precies werkt.

Als ontwikkelaar én investmentmanager ontwikkelt Carola vastgoedplannen én zorgt ze voor de financiering daarvan, een bijzondere, samengestelde functie die je niet vaak tegen­ komt. Veel zorgorganisaties willen het zorgvast­ goed niet meer in eigen portefeuille houden, maar besteden dat liever uit. Sonneborgh speelt in op die marktvraag en richt zich daarom voor het grootste deel op de financiering en ontwik­keling van maatschappelijk vastgoed.

Samen voor goede zorg

Het spreekt Carola aan dat bij Cedrah niet de financiële status, maar de gezamenlijke identiteit cliënten verbindt. Cedrah is erop gericht om die saamhorigheid te behouden en Carola is van mening dat Sonneborgh hier­in haar waardigheid kan laten zien. Na een zorgvuldige tenderprocedure heeft Cedrah dan ook gekozen voor Sonneborgh als samen­werkingspartner. Carola legt uit dat het door deze samenwerking mogelijk is geworden om zorg en woongelegenheid te bieden voor, door en met de achterban. ‘Omdat identiteit het uitgangspunt is om hier te kunnen wonen (en niet de portemonnee), is dan ook iedereen die deze identiteit deelt van harte welkom. Voor deze mensen zijn we er. Daarnaast wordt dit ook door de achterban mogelijk gemaakt in de vorm van financiële participatie, waarbij men zo een stukje eigenaar van het pand kan wor­den indien gewenst. Maar we doen het vooral ook met de achterban van Cedrah: we werken graag samen met de buurt, cliënten en andere mensen die dicht bij Cedrah staan. Iedereen kan meepraten, onder andere in klankbord­ groepen; we slaan echt de handen ineen.’ Zo wordt er samengewerkt aan goede en identi­teitsgebonden zorg die past bij zowel de visie van Cedrah als die van Sonneborgh. Belangrijk hierbij is dat de reformatorische identiteit wordt gewaarborgd in de statuten en middels een openbaar kettingbeding in het contract.

Tony’s Chocolonely

‘Sonneborgh doet mooi werk. We ontwikkelen geen dure huizen, zoals penthouses, of reguliere woningen. Ook zijn we geen woningcor­poratie en hebben we daar dus niet de voorde­len van. Woningcorporaties kunnen goedkoop financieringen aantrekken, omdat deze ge­borgd worden door het waarborgfonds voor de sociale woningbouw. Daardoor kunnen zij de huren laaghouden. Wij hebben die borging niet en dus moeten we het maatschappelijk voor elkaar krijgen middels een ‘normale’ financie­ring. Anderzijds mogen wij, in tegenstelling tot woningcorporaties, aan iedereen verhuren. Of je nu een grote of een kleine portemonnee hebt: we willen dat iedereen fijn kan wonen. Een collega zegt altijd: ‘Wij zijn eigenlijk de Tony’s Chocolonely van de vastgoedwereld!’’ knipoogt Carola. Sonneborgh gaat voor een goede en duurzame samenwerking. Natuurlijk moet het rendement van een project goed zijn en als dat niet zo is, wordt samen met de klant naar het nieuwbouwplan gekeken om het wat bij te schaven. Voor een wedloop van de hoogste bieder is Sonneborgh volgens Carola niet te vangen.

Zeeland

Carola vertelt dat, ondanks dat Sonneborgh in heel Nederland actief is, het bedrijf het afge­lopen jaar een groot deel van haar tijd voor en met Cedrah heeft gewerkt. Zo is er projecton­derzoek gedaan voor de projecten Vredelust in Yerseke en de Marnixflat in Goes. ‘Voor deze projecten is nu een schakelpunt bereikt. We staan aan de vooravond van de koopovereen­komst, de samenwerkingsovereenkomst en de daadwerkelijke uitwerking van de projecten.’ In Goes gaat het proces iets sneller, omdat er minder partijen bij betrokken zijn. Voor beide projecten hoopt Carola dat er rond de zomer een vergunningsprocedure kan worden opge­start. Er is al veel werk verzet en de komende tijd wordt door Cedrah en Sonneborgh actief en hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze projecten.

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen