Sonneborgh en Vilente tekenen intentie overeenkomst

Sonneborgh en Vilente tekenen intentieovereenkomst ten behoeve van de sale-and-leaseback van één van de Vilente locaties. De intentieovereenkomst komt voort uit het voornemen van Vilente om haar locatie Overdal in Oosterbeek te herontwikkelen tot verpleeglocatie voor circa 100 bewoners met een intensieve zorgvraag. Om deze ontwikkeling te realiseren onderzoeken Sonneborgh en Vilente exclusief met elkaar de scenario’s en voorwaarden om middels een sale-and-leaseback één van de bestaande locaties van Vilente in een vastgoedbeleggingsfond onder te brengen.

Een belangrijke reden voor Vilente om voor Sonneborgh te kiezen is, naast de bekendheid met het specifieke karakter van zorgsector, de bereidheid van Sonneborgh om in alle openheid de voorwaarden van de transactie met elkaar in te regelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het opnemen van een optie waarbij Vilente de mogelijkheid krijgt om de af te stoten locatie op enig moment weer terug te verwerven.

De verwachting is dat eind 2020 duidelijkheid bestaat over het voorkeursscenario en dat daadwerkelijk kan worden overgegaan tot het structureren van het fonds ten behoeve van de herfinanciering van de gekozen locatie.

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen