Dunavast en Sonneborgh bundelen krachten: grootste ontwikkelaar-belegger in Nederlands zorgvastgoed

Dunavast, specialistisch ontwikkelaar en belegger in vastgoed, neemt een meerderheidsbelang in ontwikkelaar en belegger in zorgvastgoed Sonneborgh. Hiermee ontstaat een in Nederland unieke combinatie van investeren en ontwikkelen in de zorgsector, die vanwege de toenemende vergrijzing een snelgroeiende behoefte heeft aan nieuwe locaties. Dunavast zal samen met haar strategisch partners in de komende 5 jaar een bedrag van 250 miljoen euro ter beschikking stellen voor projecten die Sonneborgh zal ontwikkelen. Sonneborgh beschikt over een bestaande pipeline aan zorgvastgoed projecten met een waarde van ruim 300 miljoen euro.

Sinds 2007 richt Dunavast zich op Nederlandse beleggingen in hoogwaardige vastgoedprojecten, in de sectoren wonen, zorg en food. Zorgvastgoed is sinds enige jaren een speerpunt en die sector groeit snel. Sonneborgh ontwikkelt al sinds 1997 zorgvastgoed en investeert sinds 2015 actief in deze sector door het initiëren van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere beleggers. Met de samenwerking bundelen Dunavast en Sonneborgh hun financiële slagkracht, kennis en netwerk waardoor de grootste ontwikkelaar én belegger in Nederlands zorgvastgoed ontstaat.

Cijfers van de Rijksoverheid bevestigen dat er een zeer groot en snelgroeiend tekort is aan geschikte woningen voor ouderen. Bevolkingsprognoses van het CBS bevestigen dat het aantal 75-plussers verdubbelt naar 2,95 miljoen in 2050. Het aandeel van deze groep binnen de totale samenleving neemt zelfs toe van 8,5% naar 15,1%. Een gevolg van deze demografische ontwikkeling is dat de zorgvraag toeneemt en daarmee ook de behoefte aan voldoende geschikte woningen met een zorgfunctie.

 “De vraag vanuit de markt naar zorgvastgoed is ongekend groot. Er ligt een omvangrijke taak bij met name lokale overheden om hier ruimte voor te creëren. Met de expertise van Sonneborgh blijft het niet bij het investeren in zorgvastgoed maar kunnen we vanuit de wensen van de klant op zoek naar een juiste ruimte. Dunavast kan hierbij als financieringspartner optreden en creëert hiermee samen met Sonneborgh een integraal aanbod. Het investeren en ontwikkelen van zorgvastgoed is hoognodig, de wachtlijsten voor kwalitatief hoogwaardige zorg gerelateerde huisvesting zijn lang”, aldus Aart Jan Verdoold, CEO van Dunavast.

De Covid pandemie én het woningtekort heeft de behoefte aan voldoende zorgcapaciteit nog eens duidelijk gemaakt, ook in ruimtelijke zin. “Als we beter voorbereid willen zijn op een volgende pandemie, zullen we onze zorg beter moeten organiseren, wat ook zorgt voor andere huisvestingsbehoeften. De ouderenzorg kampte met grote uitdagingen, deels door de huidige inrichting van het vastgoed. Ook hier kunnen we over meedenken en helpen de problemen op te lossen. Daarnaast bevordert het genereren van meer zorgcapaciteit uiteindelijk ook de doorstroom op de woningmarkt”, stelt Verdoold.

Dunavast geeft Sonneborgh de middelen en het netwerk om nog meer actief te investeren in de maatschappij van morgen. Door de integrale aanpak van Sonneborgh kan zij haar maatschappelijke partners van A tot Z ondersteunen bij de aankoop, ontwikkeling en financiering van zorgvastgoed.

De transactie is begeleid door Habraken Rutten Advocaten en Taylor Wessing.

Over Dunavast

Dunavast richt zich op Nederlandse beleggingen in vastgoed en ontwikkelingen in hoogwaardige vastgoedprojecten. Dunavast gaat voor een optimale verhouding tussen risico en rendement, gecombineerd met een doordachte en degelijke financiering. Met bevlogenheid, creativiteit, innovatief vermogen en krachtig ondernemerschap heeft het team van Dunavast zich sinds 2007 sterk gepositioneerd in de vastgoedbranche. De nadruk van de portefeuille ligt op woon,- zorg- en foodprojecten.

Over Sonneborgh

Sonneborgh ontwikkelt al bijna een kwart eeuw vastgoed in de sectoren wonen, zorg, onderwijs en sport. Sinds 2015 investeert Sonneborgh actief in zorgvastgoed door het initiëren van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers. Vastgoedfondsen met kwalitatief Nederlands vastgoed en een stabiel en aantrekkelijk rendement. Het investeringsbeleid van Sonneborgh is gericht op duurzame groei door middel van gerichte acquisities van zowel ontwikkelprojecten als van bestaand vastgoed (sale-and-leaseback).

Deel op:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen