Algemene Vergadering van Participanten Zorgwoningfonds Marnix Staete


Op dinsdag 13 juni vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten van Zorgwoningfonds Marnix Staete plaats. Hierbij nodigen wij alle participanten in Zorgwoningfonds Marnix Staete uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten (AVvP) van dit fonds.

De vergadering vindt plaats op dinsdag 13 juni 2023 om 11 uur bij Hotel Van der Valk te Goes. Ook is er de mogelijkheid om digitaal deel te nemen via Microsoft Teams. Graag vernemen wij of u wenst deel te nemen aan deze vergadering, met de vermelding of u deze fysiek of digitaal bij wilt wonen.

Indien u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met fondsbeheer@sonneborgh.nl.