Algemene Vergadering van Participanten Zorgwoningfonds Hermelijn 15


Op dinsdag 14 juni vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten van Zorgwoningfonds Hermelijn 15 plaats. Hierbij nodigen wij alle participanten in Zorgwoningfonds Hermelijn 15 uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten (AVvP) van dit fonds.

De vergadering vindt plaats op dinsdag 14 juni 2022 van 10:00 tot 11:30 uur middels Microsoft Teams. Een agenda en inhoudelijke stukken ontvangt u uiterlijk dinsdag 31 mei. Graag vernemen wij uiterlijk vrijdag 27 mei of u wenst deel te nemen aan deze vergadering, met de vermelding of u deze fysiek of digitaal bij wilt wonen.

Indien u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met fondsbeheer@sonneborgh.nl.