‘Boeren investeren collectief in zorgvastgoed’

Steeds meer ondernemers uit de agrarische sector investeren hun vermogen of spaargeld in zorgvastgoed vanwege het solide karakter. ‘Dit merken wij duidelijk in ons laatste fonds, waar meer dan de helft van alle participaties zijn afgenomen door deelnemers met een achtergrond in de veehouderij of tuinbouw’, vertelt Arjan Kuijpers.

Sonneborgh | Ontwikkelaar én belegger in zorgvastgoed

Steeds meer ondernemers uit de agrarische sector investeren hun vermogen of spaargeld in zorgvastgoed vanwege het solide karakter. ‘Dit merken wij duidelijk in ons laatste fonds, waar meer dan de helft van alle participaties zijn afgenomen door deelnemers met een achtergrond in de veehouderij of tuinbouw’, vertelt Arjan Kuijpers.

Historisch gezien is investeren in vastgoed een betrouwbare manier om vermogen en spaargeld te laten groeien. ‘Dat steeds meer ondernemers hun vermogen of spaargeld willen investeren in zorgvastgoed is eigenlijk ook wel logisch’, vertelt Arjan Kuijpers, commercieel directeur bij Sonneborgh. ‘Al is het alleen maar omdat het aantal ouderen in Nederland in de toekomst fors gaat toenemen.’ Wonen er nu circa 800.000 senioren van 80 jaar of ouder in Nederland, over pakweg 25 jaar, in 2050, zijn dat er bijna 2 miljoen.

Zorgvastgoed: stabiel rendement, laag risico

Alle beleggers zoeken een optimum tussen rendement en risico. Zorgvastgoed is door de lange huurcontracten inflatiebestendig, waarbij de huren worden gedekt door vergoedingen vanuit de overheid. Bovendien is zorgvastgoed minder gevoelig voor veranderende wetgeving, niet onbelangrijk in deze tijd. Arjan: “Dit maakt zorgwoningen een veilige en voorspelbare belegging die toch een mooi rendement oplevert.” Hij hoort vaak van de deelnemers aan de zorgwoningfondsen dat ze het daarnaast ook een prettig gevoel vinden om in iets nuttigs voor de samenleving te investeren. “Wij merken dat steeds meer beleggers kiezen om te beleggen in zorgvastgoed vanwege het maatschappelijke karakter. Je doet iets goeds voor de maatschappij, wordt volledig ontzorgd én je behaalt zelf een mooi rendement.”

“De vergrijzing, woningtekorten en lange huurcontracten van professionele huurders maakt zorgvastgoed een aantrekkelijke belegging met een stabiel financieel én maatschappelijk rendement.“

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV populair onder agrariërs

Een goed voorbeeld van een fonds met grote interesse vanuit de agrarische sector is Zorgwoningfonds Sonneborgh IV. Arjan: “Meer dan de helft van de participaties (55%) in dit fonds is afgenomen door deelnemers met een achtergrond in de veehouderij of akkerbouw .” Het fonds belegt in de herontwikkeling en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen in Cuijk, Rheden en Rotterdam. “We werken hierbij nauw samen met de professionele zorgorganisaties Woonzorgnet, Siza en Humanitas. De locaties worden na aankoop verbouwd en verduurzaamd in overleg met deze zorgorganisaties. Na oplevering worden de complexen langjarig aan hen verhuurd voor 15 tot 20 jaar”, licht Arjan toe. Kuijpers: “Beleggers ontvangen ieder kwartaal een uitkering en delen mee in de waardeontwikkeling van het vastgoed. Het verwacht totaalrendement bedraagt 7,6% per jaar, waarvan gemiddeld 5,1% jaarlijks uitkeerbaar als direct rendement.”

“Meer dan de helft van de participaties (55%) in dit fonds is afgenomen door deelnemers met een achtergrond in de veehouderij of akkerbouw .“

Deelnemen met bonusrendement

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV is op 3 juli 2023 gestart, maar deelnemen is nog steeds mogelijk. Deelnemen in het fonds, voor uzelf of uw (klein)kinderen, kan vanaf € 100.000,- (minimale afname twee participaties à € 50.000,-). Sonneborgh is naast initiatiefnemer zelf ook deelnemer. De looptijd van het fonds is 7 tot 10 jaar en er worden geen emissiekosten in rekening gebracht.

Over Sonneborgh

Sonneborgh is al ruim 25 jaar dé specialist in het (her)ontwikkelen van en beleggen in vastgoed op het snijvlak van wonen en zorg. Sinds 2015 initieert en beheert Sonneborgh vastgoed beleggingsfondsen voor particuliere beleggers. Sonneborgh is onder meer initiatiefnemer en beheerder van Zorgwoningfonds Hermelijn 15, Zorgwoningfonds Het Beekdal, Zorgwoningfonds Marnix Staete en Zorgwoningfonds Sonneborgh IV.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking, neem contact op via fondsbeheer@sonneborgh.nl of bel 040 – 303 21 23.

Fondsen open voor deelname

Zorgwoningfondsen van Sonneborgh: een interessante investering?

De zorgsector is een stabiele groeimarkt

Demografisch gezien neem de behoefte aan passend zorgvastgoed enorm toe. De investeringsbehoefte is door zorginstellingen niet meer op te brengen waardoor er een markt ontstaat voor beleggers die de komende jaren wellicht verder zal groeien.

Kwalitatief en toekomstbestendig vastgoed

Directe afspraken met de huurder over onderhoud en exploitatie zodat er een gebalanceerde afspraak is voor meerdere jaren die past bij de zorgorganisatie.

Langjarige huurovereenkomst met goede huurders

De huurovereenkomsten zijn voor een lange periode. Termijnen van 20 jaar zijn geen uitzondering waar wij focussen op een gezond en solide partnerschap met de zorgorganisatie.

Aantrekkelijk financieel rendement

Afhankelijk van het type vastgoed en de locatie ligt het bruto aanvangsrendement tussen de 4% en 7%. Daarbij is er indirect rendement bij een waardestijging van het vastgoed.

Maatschappelijk rendement

Veel zorgvastgoed bestaat voor senioren, gehandicapten of dementerende bestaat uit woningen. Mocht onverwacht de de huurder niet opstappen dan kunnen de woningen eenvoudig aan te wenden voor de particuliere markt.

Nauwelijks gevoelig voor economische trends

Zorgvastgoed staat los van mogelijke financiële crisises. De zorgbehoefte houdt zich niet bezig met beurskoersen of conjuctuur en er zijn geen on-line alternatieven. Daarbij groeit de behoefte voor fysieke woonruimtes voor zorgbehoevenden de komende jaren sterk.

Vaak gestelde vragen over zorgwoningfondsen

Wij begrijpen dat u vragen heeft over de zorgwoningfondsen van Sonneborgh. Lees de vaakgestelde vragen of neem contact op met Sonneborgh voor meer informatie. 

Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen op de Nederlandse woningmarkt. Er is een lange wachtlijst en het tekort aan huurwoningen zal de komende jaren alleen maar toenemen. In 2035 zal het totaal aantal huishoudens toenemen met 776.000. Vooral het aantal huishoudens van 65 jaar en ouder, met name die van 75 jaar en ouder, zal de komende jaren fors groeien. In 2030 zullen er alleen al in de groep van 75-85-jarigen 310.000 huishoudens zijn. Het aantal alleenstaanden neemt daardoor snel toe.

Daarnaast vergrijst de bevolking en het overheidsbeleid vereist dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Er is vraag naar een manier van leven waarin ouderen met een gerust hart kunnen leven en afhankelijk zijn van verpleegkundige zorg.

De woningproductie in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ondanks deze stijging wordt het woningtekort in 2020 geschat op 331.000 eenheden. Het woningtekort loopt op tot 419.000 woningen in 2025. Zelfs een forse stijging van de woningproductie die na 2025 wordt verwacht, lost het woningtekort niet op. Dezelfde situatie geldt voor verpleeghuizen. In juni 2020 wachtten ruim 24.000 mensen op een plek in een verpleeghuis

Door de verwachte toename van het aantal ouderen en de steeds veranderende zorgvraag zijn de investeringen in Nederlands zorgvastgoed de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2017 bedroegen de investeringen in zorgvastgoed voor het eerst meer dan € 500 miljoen. In 2020 is er voor 1,2 miljard euro geïnvesteerd in zorginstellingen, waarvan 81% in verpleeghuizen. Dit komt vooral door de uitbreiding van ontwikkelaars en investeerders die gespecialiseerd zijn in de zorgvastgoedmarkt.

De Nederlandse zorgvastgoedbeleggingsmarkt is ook aantrekkelijk voor internationale investeerders vanwege de economische stabiliteit, de zekerheid van de toekomstige vraag door demografische druk en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel.

Volgens vastgoedadviseurs Cushman & Wakefield zou het aantal bestaande particuliere intramurale zorgfaciliteiten voor intensieve zorg voor ouderen moeten toenemen van meer dan 300 vandaag tot ongeveer 1100 in 2040. Het kabinet richt zich primair op de kwaliteit van de ouderenzorg en plant hiervoor in deze kabinetsperiode extra geld, oplopend tot ruim € 3 miljard per jaar vanaf 2021. Een groeiend aantal zorginstellingen verlegt de focus vooral naar de zorg en verkoopt zorginstellingen aan investeerders. De groeiende belangstelling van Duitse en buitenlandse investeerders voor de investeringsmarkt voor zorginstellingen geeft aan dat senioren en verpleeghuizen zich de afgelopen vijf jaar hebben ontwikkeld tot een volwassen vastgoedsegment.

Benieuwd of dit fonds past binnen uw portefeuille?

Plan een persoonlijke kennismaking met onze investment managers

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.