‘Boeren investeren collectief in zorgvastgoed’

Steeds meer ondernemers uit de agrarische sector investeren hun vermogen of spaargeld in zorgvastgoed vanwege het solide karakter. ‘Dit merken wij duidelijk in ons laatste fonds, waar meer dan de helft van alle participaties zijn afgenomen door deelnemers met een achtergrond in de veehouderij of tuinbouw’, vertelt Arjan Kuijpers.

Historisch gezien is investeren in vastgoed een betrouwbare manier om vermogen en spaargeld te laten groeien. ‘Dat steeds meer ondernemers hun vermogen of spaargeld willen investeren in zorgvastgoed is eigenlijk ook wel logisch’, vertelt Arjan Kuijpers, commercieel directeur bij Sonneborgh. ‘Al is het alleen maar omdat het aantal ouderen in Nederland in de toekomst fors gaat toenemen.’ Wonen er nu circa 800.000 senioren van 80 jaar of ouder in Nederland, over pakweg 25 jaar, in 2050, zijn dat er bijna 2 miljoen.

Zorgvastgoed: stabiel rendement, laag risico

Alle beleggers zoeken een optimum tussen rendement en risico. Zorgvastgoed is door de lange huurcontracten inflatiebestendig, waarbij de huren worden gedekt door vergoedingen vanuit de overheid. Bovendien is zorgvastgoed minder gevoelig voor veranderende wetgeving, niet onbelangrijk in deze tijd. Arjan: “Dit maakt zorgwoningen een veilige en voorspelbare belegging die toch een mooi rendement oplevert.” Hij hoort vaak van de deelnemers aan de zorgwoningfondsen dat ze het daarnaast ook een prettig gevoel vinden om in iets nuttigs voor de samenleving te investeren. “Wij merken dat steeds meer beleggers kiezen om te beleggen in zorgvastgoed vanwege het maatschappelijke karakter. Je doet iets goeds voor de maatschappij, wordt volledig ontzorgd én je behaalt zelf een mooi rendement.”

De vergrijzing, woningtekorten en lange huurcontracten van professionele huurders maakt zorgvastgoed een aantrekkelijke belegging met een stabiel financieel én maatschappelijk rendement.

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV populair onder agrariërs

Een goed voorbeeld van een fonds met grote interesse vanuit de agrarische sector is Zorgwoningfonds Sonneborgh IV. Arjan: “Meer dan de helft van de participaties (55%) in dit fonds is afgenomen door deelnemers met een achtergrond in de veehouderij of akkerbouw .” Het fonds belegt in de herontwikkeling en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen in Cuijk, Rheden en Rotterdam. “We werken hierbij nauw samen met de professionele zorgorganisaties Woonzorgnet, Siza en Humanitas. De locaties worden na aankoop verbouwd en verduurzaamd in overleg met deze zorgorganisaties. Na oplevering worden de complexen langjarig aan hen verhuurd voor 15 tot 20 jaar”, licht Arjan toe. Kuijpers: “Beleggers ontvangen ieder kwartaal een uitkering en delen mee in de waardeontwikkeling van het vastgoed. Het verwacht totaalrendement bedraagt 7,6% per jaar, waarvan gemiddeld 5,1% jaarlijks uitkeerbaar als direct rendement.”

Meer dan de helft van de participaties (55%) in dit fonds is afgenomen door deelnemers met een achtergrond in de veehouderij of akkerbouw .

Deelnemen met bonusrendement

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV is op 3 juli 2023 gestart, maar deelnemen is nog steeds mogelijk. Deelnemen in het fonds, voor uzelf of uw (klein)kinderen, kan vanaf € 100.000,- (minimale afname twee participaties à € 50.000,-). Sonneborgh is naast initiatiefnemer zelf ook deelnemer. De looptijd van het fonds is 7 tot 10 jaar en er worden geen emissiekosten in rekening gebracht. “Bovendien hebben we nu een tijdelijke actie waarbij nieuwe deelnemers 2,5% bonusrendement ontvangen over hun deelnamesom.”

Over Sonneborgh

Sonneborgh is al ruim 25 jaar dé specialist in het (her)ontwikkelen van en beleggen in vastgoed op het snijvlak van wonen en zorg. Sinds 2015 initieert en beheert Sonneborgh vastgoed beleggingsfondsen voor particuliere beleggers. Sonneborgh is onder meer initiatiefnemer en beheerder van Zorgwoningfonds Hermelijn 15, Zorgwoningfonds Het Beekdal, Zorgwoningfonds Marnix Staete en Zorgwoningfonds Sonneborgh IV.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking, neem contact op via fondsbeheer@sonneborgh.nl of bel 040 – 303 21 23.

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV belegt in de herontwikkeling en exploitatie van drie woon-zorgcomplexen in Cuijck, Rheden en Rotterdam. De objecten worden verbouwd en verduurzaamd en na oplevering voor 15 tot 20 jaar verhuurd aan drie professionele zorgorganisaties voor 120 bewoners met een zorg- en ondersteuningsvraag.

  • Verwacht totaal rendement: 7,6%

  • Gemiddeld direct rendement: 5,1%

  • 4x per jaar een uitkering

  • Minimale deelname: € 100.000

  • Geen emissiekosten

Vraag nu het investeringsmemorandum en het addendum aan. U ontvangt alle informatie binnen enkele ogenblikken per e-mail.

Naam(Vereist)
Hidden
Deelname aan het fonds
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.