Zorgcentrum Langedael

In Vaals wordt, in samenwerking met Sevagram, gewerkt aan de herontwikkeling van zorgcentrum Langedael. Dit project is gericht op het creëren van een aantrekkelijke, toekomstbestendige woonzorgomgeving voor ouderen met intensieve zorgbehoeften.

Projectinformatie

In Vaals zijn wij, in samenwerking met en in opdracht van Sevagram, bezig met de voorbereiding c.q. planontwikkeling van de herontwikkeling van zorgcentrum  Langedael.

Het resultaat wordt een aantrekkelijke en toekomstbestendige woonzorg omgeving voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Een omgeving die Sevagram in staat stelt de best denkbare mensgerichte zorg te leveren aan de inwoners van Vaals. Samen investeren we in de maatschappij van morgen

Bekijk meer projecten

Oplossingen voor de meest uitdagende opgaves

Ontwikkelen met Sonneborgh

Wilt u ook een project ontwikkelen op het snijvlak van wonen en zorg? Al een kwart eeuw zijn wij dé specialist op het (her)ontwikkelen van woon- en zorgvastgoed. We begrijpen de uitdagingen van onze partners en de behoeften van hun doelgroepen. Daarom nemen wij integrale verantwoordelijkheid: van eerste initiatief tot ontwikkeling, realisatie en zelfs eindbelegging. Creatief, samen en volledig transparant. Dit stelt ons in staat om maatwerk oplossingen te creëren voor de meest uiteenlopende projecten.