afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80

Jacobuskerk

Sonneborgh ontwikkelt aan de Orionstraat te Eindhoven, in samenwerking met GKv Eindhoven, de nieuwbouw van een kerkgebouw inclusief aanvullend woon- en zorgcomplex. Het plan omvat naast de kerk en een parkeervoorziening ook 43 zorgwoningen voor ouderen en 80 levensloopbestendige reguliere appartementen.

Projectinformatie

Aan de Orionstraat in Eindhoven geeft Sonneborgh samen met GKv Eindhoven invulling aan haar ambitie om een nieuw kerkgebouw te realiseren met een aanvullend programma dat aansluit bij de behoeftes vanuit de omliggende wijk. In dat kader is een plan ontwikkeld waarin zingeving, ontmoeten, wonen en zorg samenkomen. Het plan omvat naast de kerk een zorginitiatief met 43 zorgwoningen voor ouderen en 80 reguliere, levensloopbestendige appartementen.

Op de begane grond is de kerkruimte (met bijbehorende ontmoetingsruimte) gesitueerd die uitkijkt over het water. Daarnaast worden multifunctionele ruimtes gerealiseerd. De 43 zorgwoningen zijn gelegen op de eerste vier bouwlagen en worden bewoond door ouderen met een matige tot intensieve zorgvraag. Voor deze bewoners is 24 uur per dag zorg en ondersteuning aanwezig.

Bekijk meer projecten

Oplossingen voor de meest uitdagende opgaves

Ontwikkelen met Sonneborgh

Wilt u ook een project ontwikkelen op het snijvlak van wonen en zorg? Al een kwart eeuw zijn wij dé specialist op het (her)ontwikkelen van woon- en zorgvastgoed. We begrijpen de uitdagingen van onze partners en de behoeften van hun doelgroepen. Daarom nemen wij integrale verantwoordelijkheid: van eerste initiatief tot ontwikkeling, realisatie en zelfs eindbelegging. Creatief, samen en volledig transparant. Dit stelt ons in staat om maatwerk oplossingen te creëren voor de meest uiteenlopende projecten.