Sale en leaseback bleek dé uitkomst voor zorginstelling Vilente

Veel zorginstellingen denken niet onmiddellijk aan een belegger als voor de hand liggende partner. Maar dat zo’n partnership heel goed kan uitpakken, blijkt uit de ervaring van Vilente en Sonneborgh. De zorgaanbieder en de maatschappelijk belegger zetten een sale en leaseback-constructie op en creëerden zo de investeringsruimte voor een hele nieuwe locatie.

Beleggen in zorgvastgoed van Sonneborgh
Vilente & Sonneborgh

Stichting Vilente – de organisatie achter negen woonzorglocaties verspreid over drie Gelderse gemeenten – staat in 2020 voor een lastige uitdaging. Vilente heeft net drie nieuwbouwlocaties gerealiseerd, mede mogelijk gemaakt door leningen van de bank. Maar er moet meer gebeuren om in de toekomst zorg te garanderen, en Vilente zit ‘qua financiering in een soort badkuip’. ‘Onze investeringen betalen zich nu eenmaal niet direct terug’, vertelt Fannie Duijvestijn, Manager Financiën en Control bij Vilente. ‘De bank liet weten dat we zonder inbreng van eigen middelen geen nieuwe ontwikkelingen konden financieren.’

Hoognodige herontwikkeling

Intussen moet locatie Overdal in Oosterbeek nodig worden herontwikkeld tot een eigentijdse locatie voor ouderen met een zorgvraag. De bedoeling is om er zo’n honderd ouderen te huisvesten. Maar net als veel andere zorgaanbieders heeft Vilente met flinke uitdagingen te maken: de vraag naar zorg stijgt door vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en eisen aan de kwaliteit. En de gebouwen raken verouderd en zijn niet meer efficiënt genoeg om de benodigde zorg te kunnen leveren. Bovendien moet er de komen jaren flink verduurzaamd worden, om het vastgoed toekomstbestendig te maken. Alleen, hoe betaal je dat?