Zorgwoningfonds van Sonneborgh

Beleggen of investeren in een Zorgwoningfonds

Het zorgwoningfonds van Sonneborgh staat voor kwalitatieve beleggingsfondsen met duurzaam Nederlands zorgvastgoed met een aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement. Dat is waar Sonneborgh voor staat.

ZORGWONINGFONDS IV
Direct contact
Beleggen in een zorgwoningfonds van Sonneborgh
0
Fondsen
0
Woningen
0
Fondskapitaal

Zorgwoningfondsen bieden een stabiel en eerlijk rendement

Waarom investeren in een zorgwoningfonds?

De uitdagingen op het gebied van wonen en zorg zijn groot. De afgelopen tien jaar is er veel veranderd om de zorg betaalbaar te houden. Het aantal ouderen zal de komende jaren verder toenemen en de bevolking van 75 jaar en ouder zal in 2050 verdubbelen tot 2,95 miljoen. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar verpleeghuizen toe. Sonneborgh heeft speciaal voor deze opgave verschillende zorgwoningfondsen ontwikkeld waarmee u kunt beleggen en investeren in Nederlands zorgvastgoed.

Zorgwoningfondsen van Sonneborgh

Zorgwoningfondsen van Sonneborgh: een interessante investering?

Zorgwoningfondsen van Sonneborgh

Bekijk hier onze meest recente fondsen en aankondigingen van nieuwe beleggingsmogelijkheden.

Vaak gestelde vragen over zorgvastgoed

Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen op de Nederlandse woningmarkt. Er is een lange wachtlijst en het tekort aan huurwoningen zal de komende jaren alleen maar toenemen. In 2035 zal het totaal aantal huishoudens toenemen met 776.000. Vooral het aantal huishoudens van 65 jaar en ouder, met name die van 75 jaar en ouder, zal de komende jaren fors groeien. In 2030 zullen er alleen al in de groep van 75-85-jarigen 310.000 huishoudens zijn. Het aantal alleenstaanden neemt daardoor snel toe.

Daarnaast vergrijst de bevolking en het overheidsbeleid vereist dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Er is vraag naar een manier van leven waarin ouderen met een gerust hart kunnen leven en afhankelijk zijn van verpleegkundige zorg.

De woningproductie in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ondanks deze stijging wordt het woningtekort in 2020 geschat op 331.000 eenheden. Het woningtekort loopt op tot 419.000 woningen in 2025. Zelfs een forse stijging van de woningproductie die na 2025 wordt verwacht, lost het woningtekort niet op. Dezelfde situatie geldt voor verpleeghuizen. In juni 2020 wachtten ruim 24.000 mensen op een plek in een verpleeghuis

Door de verwachte toename van het aantal ouderen en de steeds veranderende zorgvraag zijn de investeringen in Nederlands zorgvastgoed de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2017 bedroegen de investeringen in zorgvastgoed voor het eerst meer dan € 500 miljoen. In 2020 is er voor 1,2 miljard euro geïnvesteerd in zorginstellingen, waarvan 81% in verpleeghuizen. Dit komt vooral door de uitbreiding van ontwikkelaars en investeerders die gespecialiseerd zijn in de zorgvastgoedmarkt.

De Nederlandse zorgvastgoedbeleggingsmarkt is ook aantrekkelijk voor internationale investeerders vanwege de economische stabiliteit, de zekerheid van de toekomstige vraag door demografische druk en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel.

Volgens vastgoedadviseurs Cushman & Wakefield zou het aantal bestaande particuliere intramurale zorgfaciliteiten voor intensieve zorg voor ouderen moeten toenemen van meer dan 300 vandaag tot ongeveer 1100 in 2040. Het kabinet richt zich primair op de kwaliteit van de ouderenzorg en plant hiervoor in deze kabinetsperiode extra geld, oplopend tot ruim € 3 miljard per jaar vanaf 2021. Een groeiend aantal zorginstellingen verlegt de focus vooral naar de zorg en verkoopt zorginstellingen aan investeerders. De groeiende belangstelling van Duitse en buitenlandse investeerders voor de investeringsmarkt voor zorginstellingen geeft aan dat senioren en verpleeghuizen zich de afgelopen vijf jaar hebben ontwikkeld tot een volwassen vastgoedsegment.

Blijf op de hoogte over nieuwe fondsen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuwe fondsen van Sonneborgh.