Zorgwoningfonds
Het Beekdal

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor Zorgwoningfonds Het Beekdal. Blijf op de hoogte van nieuwe fondsen van Sonneborgh door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.

BLIJFT OP DE HOOGTE

Zorgwoningfonds
Het Beekdal

DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Zorgwoningfonds
Het Beekdal

DIRECT INSCHRIJVEN

Over het Fonds

Het Fonds belegt in de sale-and-leaseback van Woonzorgcentrum Het Beekdal. Het Fonds krijgt de juridische structuur van een transparant fonds voor gemene rekening (FGR). De kapitaalbehoefte wordt gefinancierd middels een hypothecaire lening en een emissie van participaties. De looptijd van het Fonds is 7 tot 10 jaar.

Woonzorgcentrum Het Beekdal is gelegen aan de Utrechtseweg 58-60 te Heelsum (gemeente Renkum). Op dit glooiende en bosrijke terrein, op loopafstand van het centrum, is in 2018 dit nieuwe woonzorgcentrum gerealiseerd. Het Beekdal biedt plaats aan tachtig oudere bewoners met voornamelijk dementie.

Het Beekdal wordt verhuurd aan Vilente voor een periode van 15 jaar, daarna te verlengen met vijf jaar. Vilente levert zorg en diensten aan ouderen in de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen. De huurovereenkomst wordt gesloten op basis van Triple Net. Zodoende zijn alle exploitatiekosten voor rekening van Vilente.

Deelname aan
Zorgwoningfonds Het Beekdal

vanaf € 100.000

  • Deelname vanaf 2 participaties à € 50.000,-

  • Geprognosticeerd Direct Rendement: 5,75% per jaar

  • Geprognosticeerd Totaal Rendement: 7,65% per jaar

  • Geen emissiekosten

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. De beleggingsinstelling Sonneborgh Beheer B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor Zorgwoningfonds Het Beekdal. Blijf op de hoogte van nieuwe fondsen van Sonneborgh door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.

DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Deelname aan
Zorgwoningfonds Het Beekdal

vanaf € 100.000

  • Deelname vanaf 2 participaties à € 50.000,-

  • Geprognosticeerd Direct Rendement: 5,75% per jaar

  • Geprognosticeerd Totaal Rendement: 7,65% per jaar

  • Geen emissiekosten

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. De beleggingsinstelling Sonneborgh Beheer B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor Zorgwoningfonds Het Beekdal. Blijf op de hoogte van nieuwe fondsen van Sonneborgh door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.

DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Over het Fonds

Het Fonds belegt in de sale-and-leaseback van Woonzorgcentrum Het Beekdal. Het Fonds krijgt de juridische structuur van een transparant fonds voor gemene rekening (FGR). De kapitaalbehoefte wordt gefinancierd middels een hypothecaire lening en een emissie van participaties. De looptijd van het Fonds is 7 tot 10 jaar.

Woonzorgcentrum Het Beekdal is gelegen aan de Utrechtseweg 58-60 te Heelsum (gemeente Renkum). Op dit glooiende en bosrijke terrein, op loopafstand van het centrum, is in 2018 dit nieuwe woonzorgcentrum gerealiseerd. Het Beekdal biedt plaats aan tachtig oudere bewoners met voornamelijk dementie.

Het Beekdal wordt verhuurd aan Vilente voor een periode van 15 jaar, daarna te verlengen met vijf jaar. Vilente levert zorg en diensten aan ouderen in de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen. De huurovereenkomst wordt gesloten op basis van Triple Net. Zodoende zijn alle exploitatiekosten voor rekening van Vilente.

Kenmerken

Officiële naam

Zorgwoningfonds Het Beekdal

Juridische structuur

Fonds voor Gemene Rekening

Oprichtingsdatum

1 december 2021 (of eerder)

Het Object

80 zorgwoningen voor ouderen

Beoogde looptijd Fonds

7 tot 10 jaar

Eigen Vermogen

€ 7.200.000,-

Soort emissie

Participaties

Deelname vanaf

€ 100.000,-

Looptijd huurcontract

15 + 5 jaar

Huurder

Stichting Vilente

Onderhoud

voor rekening huurder

Totaal Fondskapitaal

€ 16.450.000,-

Hypothecaire lening

€ 9.250.000,-

Emissiekosten

geen

Verwacht Direct Rendement

5,75%

Verwacht Totaal rendement

7,65%

Over Sonneborgh

Zorgwoningfonds Het Beekdal is een initiatief van Sonneborgh Beheer BV. Sonneborgh Beheer BV stelt zich ten doel het initiëren en beheren van beleggingen voor particuliere en institutionele beleggers door hen te laten participeren in vastgoedgerelateerde beleggingen met een stabiel rendement.

Sonneborgh Beheer BV is een dochtermaatschappij van Sonneborgh Holding BV. Sonneborgh ontwikkelt al bijna een kwart eeuw maatschappelijk vastgoed in de sectoren wonen, zorg, onderwijs en sport. Sinds 2015 investeert Sonneborgh actief in zorgvastgoed door het initiëren van vastgoed beleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers. Vastgoedfondsen met kwalitatief Nederlands vastgoed en een stabiel en aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement.

Het investeringsbeleid van Sonneborgh is gericht op duurzame groei door middel van gerichte acquisities van zowel ontwikkelprojecten als van bestaand vastgoed (sale-and-leaseback).

Alle aandelen in het kapitaal van Sonneborgh Beheer BV worden gehouden onder Sonneborgh Holding BV. De bestuurders van Sonneborgh Holding BV zijn de heer P.R. (Peter) Schiphorst en Dunavast Care Development BV met als directeur-eigenaar de heer A.J. (Aart Jan) Verdoold. Dunavast Care Development BV is met 73,75% grootaandeelhouder in Sonneborgh Holding BV. Het overige belang is in handen van directeur en oprichter P.R. (Peter) Schiphorst middels Schiphorst Beheer BV (11%) en het Management Team van Sonneborgh (15,25%).

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren in het Fonds. Voor een goede beoordeling van de risico’s is het van belang kennis te nemen van het Investeringsmemorandum. De risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden, kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waarde fluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement.

Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Vanwege het feit dat de Beheerder (Sonneborgh Beheer BV) minder dan € 100 miljoen aan activa middels een Fonds in beheer heeft en de Participaties worden aangeboden met een afname van ten minste € 100.000,- per Participant mogen de Participaties worden aangeboden en het Fonds worden beheerd zonder vergunning van de AFM. Tevens geldt geen verplichting voor een door de AFM goedgekeurde algemeen verkrijgbaar gestelde prospectus. Zowel het Fonds als de Beheerder zijn geregistreerd bij de AFM (in het deel geregistreerde AIFMs).

Blijf op de hoogte over nieuwe fondsen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuwe fondsen van Sonneborgh.