ZORG

ZORGVASTGOED IN NEDERLAND

De zorgmarkt is de afgelopen jaren sterk in beweging. Het scheiden van wonen en zorg,  bezuinigingen, de hervorming van de ABWZ naar Wlz, Zvw en Wmo; de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Nederlandse zorgorganisaties zijn sinds 2012 zelf verantwoordelijk voor hun zorgvastgoed. Sonneborgh krijgt als ontwikkelaar/belegger en exploitant van maatschappelijk vastgoed dan ook steeds vaker de vraag van zorgorganisaties om een partnership aan te gaan. Bij een dergelijk partnership levert de instelling de zorg en wij het zorgvastgoed. Dit heeft geleid tot meerdere samenwerkingsverbanden met (ouderen)zorgaanbieders waarbij wij voor eigen rekening en risico zorgvastgoed ontwikkelen.

SONNEBORGH FACILITEERT ZORGVASTGOED

Binnen onze productgroep Wonen met Zorg maken wij onderscheid tussen Beschut Wonen en Beschermd Wonen.

BESCHUT WONEN
Het klassieke “verzorgingshuis” bestaat niet meer. Hierdoor ontstaat een nieuwe woonbehoefte voor een groeiende groep ouderen met een beginnende zorgvraag. Naast het verlangen naar fysieke veiligheid in combinatie met incidentele ondersteuning, speelt ook eenzaamheid een belangrijke rol in deze woonbehoefte. Sonneborgh biedt deze ouderen een passend alternatief, waarbij wordt samengewerkt met lokale zorgaanbieders. Ons aanbod wordt altijd afgestemd op de demografische, financiële en sociale behoeften van de doelgroep in de betreffende regio.

BESCHERMD WONEN
De Wlz Wet Langdurige Zorg is in toenemende mate gericht op zelfredzaamheid en voorziet primair in de ondersteuning van ouderen met een minimum inkomen en een behoefte aan langdurige intensieve zorg. Voor ouderen met een modaal inkomen gaat verblijf in een zorgvoorziening gepaard met aanzienlijke eigen bijdragen. Sonneborgh biedt voor deze doelgroep een financieel aantrekkelijk alternatief op basis van het scheiden van wonen en zorg.

WERKWIJZE VAN SONNEBORGH

Voor het ontwikkelen, financieren en exploiteren van ons maatschappelijk vastgoed werken wij samen met partners. Voor de exploitatie van ons zorgvastgoed werken wij samen met lokale gespecialiseerde partijen. Voor de ontwikkeling en financiering werken we samen met strategische partners, zoals gespecialiseerde architecten, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en informal investors.

SAMENWERKEN MET SONNEBORGH

Bent u bestuurder, vastgoedmanager of beleidsmedewerker van een zorginstelling en heeft u te maken met een tekort aan zorgvastgoed? Zijn er geen traditionele partijen bereid hier in te investeren of kampt u juist met een totale mismatch in vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed? Neem dan gerust contact met ons op en hoor wat Sonneborgh voor u kan betekenen!

GA TERUG