WONEN

BETAALBAAR WONEN IN NEDERLAND

Er is in Nederland een toenemend tekort aan betaalbare huurwoningen. Volgens de Woonbond zijn er in de periode 2009-2015 in de corporatiesector 262.400 sociale huurwoningen verdwenen. Oorzaken hiervan zijn onder meer de toegenomen verkoop en liberalisatie van (sociale) huurwoningen. Daarentegen neemt de vraag naar betaalbare woningen juist toe. Dit komt onder andere door de inkomensontwikkelingen van de afgelopen jaren, de toename van éénpersoonshuishoudens maar ook door de invoering van het overheidsbeleid van scheiden van wonen en zorg. Sonneborgh wil een bijdrage leveren aan het oplossen van deze groeiende kwantitatieve en kwalitatieve mismatch in betaalbaar wonen.

SONNEBORGH MAAKT BETAALBAAR WONEN MOGELIJK

Bouwen aan een aantrekkelijke wereld voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving is onze missie. Veilige en geborgen leefomgevingen voor ouderen, inspirerende leeromgevingen voor kinderen of gewoon goede en betaalbare woningen. Dat is waar het om gaat en dat is waar wij voor staan!

WERKWIJZE VAN SONNEBORGH

Voor het ontwikkelen, financieren en exploiteren van ons maatschappelijk vastgoed werken wij samen met partners. Voor de exploitatie van onze betaalbaar wonen complexen werken wij samen met lokale, gespecialiseerde partijen. Voor de ontwikkeling en financiering werken we samen met strategische partners, zoals architecten, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en informal investors.

SAMENWERKEN MET SONNEBORGH

Bent u bestuurder of beleidsmedewerker van een gemeente of zorginstelling en heeft u in uw omgeving te maken met een tekort aan betaalbare woningen? Zijn er geen traditionele partijen bereid om te investeren in betaalbaar wonen? Neem dan gerust contact met ons op en hoor wat Sonneborgh voor u kan betekenen!

GA TERUG