SPORT

SPORTACCOMMODATIES IN NEDERLAND

Nederland heeft een rijke sportcultuur. Ongeveer 5 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportvereniging en 12 miljoen Nederlanders sporten regelmatig. Niet alleen vanuit sociaal en economisch oogpunt, maar ook vanuit maatschappelijk belang, vervult sport daarmee een belangrijke functie in onze samenleving. Uit het vijfde brancherapport Sport, een initiatief van het Mulier Instituut, blijkt dat de dichtstbijzijnde sportaccommodatie voor Nederlanders gemiddeld op minder dan 800 meter van de eigen woning ligt. Dit betekent dat er een groot aanbod aan sportaccommodaties is, die onderhouden en beheerd moeten worden.

Daarnaast wordt niet iedereen in zijn sportbehoeften voorzien. Bijna de helft van de basisscholen ervaart namelijk knelpunten rond de kwaliteit van gymzalen. Naast een tekort aan zaalruimte, zijn de bereikbaarheid, het onderhoud en de inrichting vaak een probleem. Bij driekwart van de basisscholen ligt de dichtstbijzijnde sportaccommodatie bijvoorbeeld niet op het terrein van de school of op minder dan 150 meter afstand.

SONNEBORGH FACILITEERT SPORTACCOMMODATIES

Sportaccommodaties worden gebouwd, onderhouden en beheerd door verenigingen, ondernemers en gemeenten. De Rijksoverheid speelt indirect een rol in het sportaccommodatiebeleid via allerlei vormen van wet- en regelgeving. In het gemeentelijk sportbeleid zijn de accommodaties het belangrijkste onderdeel. Belangrijke thema’s zijn daarnaast kostenbesparingen, privatisering en duurzaamheid. De afgelopen jaren zijn er steeds meer initiatieven gestart om sportaccommodaties te verduurzamen, aangezien de energierekening van een sportaccommodatie een flinke kostenpost is. Duurzaamheid is een van de belangrijkste pijlers van Sonneborgh. Wij voorzien kwetsbare groepen in de samenleving van goede en betaalbare woningen, veilige en geborgen leefomgevingen voor ouderen, inspirerende leeromgevingen voor kinderen en sportaccommodaties voor iedereen. Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema bij het realiseren van onze missie.

WERKWIJZE VAN SONNEBORGH

Als ontwikkelaar/belegger en exploitant richten wij ons op het ontwikkelen, investeren in en in belegging nemen en exploiteren van maatschappelijk vastgoed, waaronder sportaccommodaties. Wij zorgen voor passende, duurzame en betaalbare gebouwen die professioneel beheerd en onderhouden worden met lage exploitatierisico’s tot gevolg. Voor het ontwikkelen, financieren en exploiteren van ons maatschappelijk vastgoed werken wij samen met strategische partners, zoals gespecialiseerde architecten en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

SAMENWERKEN MET SONNEBORGH

Bent u bestuurder of beleidsmedewerker van een gemeente en heeft u in uw omgeving te maken met een tekort aan sportaccommodaties? Of heeft u ontwikkelplannen voor een sportaccommodatie, maar vormt de financiering een probleem? Neem dan gerust contact met ons op en hoor wat Sonneborgh voor u kan betekenen!

GA TERUG