DE LELY

In Lelystad heeft Sonneborgh het leegstaande kantoorpand naast verpleeghuis De Uiterton aangekocht. Na transformatie biedt dit complex plaats aan 35 betaalbare, beschutte zorgwoningen voor zelfstandig wonende ouderen uit Lelystad. In samenwerking met Woonzorg Flevoland worden aan de bewoners met een (beginnende) zorgvraag desgewenst zorg- of ondersteuningsdiensten geleverd.

Er is in Nederland om verschillende redenen een toenemend tekort aan betaalbare huurwoningen. Sonneborgh levert haar bijdrage in dit segment door vastgoed te realiseren dat geschikt is voor maatschappelijke doelgroepen, zoals ouderen.

De aankoop en transformatie van het kantoor De Lely in Lelystad, in samenwerking met Woonzorg Flevoland, is hier een goed voorbeeld van. De samenwerking tussen Sonneborgh en Woonzorg Flevoland is tot stand gekomen naar aanleiding van de zoektocht van laatst genoemde naar een partner voor de uitbreiding van aanleunachtige woonvormen voor ouderen in Lelystad. De behoefte aan uitbreiding van deze woonvorm komt voort uit landelijke veranderingen in de zorgsector die het langer zelfstandig wonen moeten stimuleren in combinatie met het behoefte van ouderen aan veilige, beschutte woonvormen waarin desgewenst de nodige zorg kan worden ontvangen. Woonzorg Flevoland en Sonneborgh spelen met de transformatie van dit pand in op deze veranderende behoefte.

De zorgwoningen in De Lely geven een impuls aan de hele wijk. Zowel sociaal als fysiek. Niet alleen gaat het de verbinding vormen tussen verpleeghuis De Uiterton en het Lelycentre. Ook wordt een lang leegstaand kantoorgebouw van de markt gehaald om invulling te geven aan een behoefte op de woningmarkt. Bovendien wordt met de transformatie een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de wijk: het bestaande gebouw gaat van energielabel F naar A. Tevens kunnen een aantal ouderen die kampen met eenzaamheid, die moeilijk zelfstandig kunnen wonen en zich onveilig voelen, samen wonen in één gebouw en elkaar ‘opzoeken’. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de voorzieningen van De Uiterton.

In het gebouw worden 35 zorgwoningen gerealiseerd, geschikt voor ouderen met een (beginnende) zorg- of ondersteuningsvraag, alsmede een dagbestedingsruimte, een bar/restaurant en een hulpmiddelenwinkel. Het merendeel van de woningen betreft tweekamerappartementen. Daarnaast zijn er enkele woningen ingepland met drie kamers. Alle woningen zijn dusdanig geprijsd, dat deze voor een grote groep ouderen toegankelijk zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie over De Lely.

GA TERUG