Project Description

Zorgwoningfonds Hermelijn 15

Dit fonds is succesvol geplaatst. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Zorgwoningfonds
Hermelijn 15

Inschrijven niet meer mogelijk.

Het Fonds

Het Fonds (Zorgwoningfonds Hermelijn 15) belegt in het nieuw te realiseren wooncomplex Zonnehoeve aan de Hermelijn 15 te Apeldoorn (het Object). Het Fonds heeft de juridische structuur van een transparant fonds voor gemene rekening (FGR) en is een initiatief van Sonneborgh. De totale kapitaalbehoefte van het Fonds bedraagt € 4,8 miljoen waarvan € 3,0 miljoen wordt gefinancierd middels een hypothecaire lening. Het overige deel, ter hoogte van € 1,8 miljoen, wordt ingebracht middels een emissie van Participaties. De looptijd van het Fonds is 7 tot 10 jaar.

Het Object

Zonnehoeve is een nieuw woongebouw van drie bouwlagen met 39 kleine, zelfstandige en betaalbare woningen. Alle woningen zijn voorzien van eigen sanitair, keuken, woonkamer en slaapkamer. Het complex kent een hoog duurzaamheidsniveau: gasloos, all-electric en is volledig voorzien van zonnepanelen. Riwis Zorg & Welzijn huurt het complex gedurende 10+5 jaar voor haar cliënten: jongvolwassenen met een ggz zorg- en ondersteuningsvraag. Zonnehoeve vormt voor hen de overgang waarin zij onder begeleiding (opnieuw) leren een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Kenmerken

Officiële naam

Zorgwoningfonds Hermelijn 15

Juridische structuur

Fonds voor Gemene Rekening

Oprichtingsdatum

1 juli 2019

Verwachtte looptijd

7 tot 10 jaar

Fondskapitaal

€ 4.800.000,-

Hypothecaire financiering

€ 3.000.000,-

Eigen Vermogen

€ 1.800.000,-

Openbare emissie

Ja

Soort emissie

Participaties

Uitgifteprijs

€ 50.000,- per stuk

Deelname vanaf

€ 100.000,- (2 stuks)

Emissiekosten

3,0%

Verwacht Direct Rendement

5,0% per jaar

Verwacht Totaal Rendement

9,2% per jaar (looptijd 10 jaar)

Documentatie

Algemeen

Financiële gegevens

Stichting

Impressies

Risico’s

Toezicht

Geen van het Fonds, de Beheerder of de Bewaarder staat onder toezicht van de AFM of De Nederlandsche Bank NV. Dit investeringsmemorandum is niet te beschouwen als een door de AFM goedgekeurd prospectus. Geïnteresseerde beleggers dienen er rekening mee te houden dat hen niet de bescherming wordt geboden die de Wet op het financieel toezicht beoogt te bieden aan beleggers in structuren of producten die wel onder toezicht van de AFM of De Nederlandsche Bank NV staan.

Waardefluctuaties

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook beleggen in dit Fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Risicofactoren zijn onder andere: negatieve waardeontwikkelingen van het pand, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd van het fonds.

TERUG

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en hoor als eerste over nieuwe fondsen!

[fc id='2'][/fc]