Aedifica Sonneborgh
Investment BV

Aedifica Sonneborgh
Investment BV

Exclusief vastgoed beleggingsfonds.

Over het Fonds

Het Fonds is een vastgoed exploitatiefonds met een lange termijn horizon. Het betreft een core beleggingsfonds gericht op Nederlands zorgvastgoed met langlopende masterhuurcontracten. Het Fonds heeft een focus op 3 vastgoedcategorieën: intramurale zorgcomplexen, particuliere woonzorgvoorzieningen en (eerstelijns) gezondheidscentra. Het Fonds is vanaf 2021 actief en is gesloten voor nieuwe toetreders. Het Fonds heeft een groeiambitie van € 50 miljoen belegd vermogen in 2026.

Kenmerken

Officiële naam

Aedifica Sonneborgh
Investment BV

Fondskapitaal

€ 50.000.000,-