Autoriteit Financiële Markten | AFM

Zorgwoningfonds
Marnix Staete

Zorgwoningfonds Marnix Staete is een initiatief van Sonneborgh in samenwerking met Cedrah en Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland. Het Fonds investeert in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de 31 huurappartementen en algemene ontmoetingsruimten van nieuwbouwcomplex Marnix Staete.

Over het Fonds

Zorgwoningfonds Marnix Staete investeert in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de 31 huurappartementen en algemene ontmoetingsruimten van nieuwbouwcomplex Marnix Staete. Marnix Staete is een nieuw te realiseren woongebouw met zorgappartementen in Goes voor ouderen met een (of respect voor) reformatorische levensovertuiging en een zorg- en ondersteuningsvraag.

Het complex omvat in totaal 51 duurzame, zelfstandige zorgappartementen waarvan 31 in de huursector en 20 in de koopsector en algemene ruimten voor dagstructuur, samenkomst en zorgverlening. De koopappartementen worden individueel verkocht en vallen buiten de scope van dit Fonds. Marnix Staete is gelegen aan de Charlotte de Bourbonweg te Goes, direct naast de kerk van de Gereformeerde Gemeente: de Sionkerk.

Deelname aan Zorgwoningfonds Marnix Staete

Inschrijven voor dit fonds is niet meer mogelijk. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe fondsen van Sonneborgh.

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. De beleggingsinstelling Sonneborgh Beheer B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Zorgwoningfonds
Sonneborgh IV open voor inschrijving

Inschrijven voor Zorgwoningfonds Marnix Staete is niet meer mogelijk. Het fonds is volledig ingeschreven. Zorgwoningfonds Sonneborgh IV is nu open voor inschrijving. Bezoek de speciale fonds pagina voor alle informatie en het investeringsmemorandum.