Na de crisis van 2008 heeft de bouw jarenlang op zijn gat gelegen. Nu de economie is aangetrokken, blijkt dat er op een aantal plekken flinke tekorten op de woningmarkt zijn ontstaan. Dus moet er weer gebouwd worden en rap ook.

Daarbij speelt de overheid een belangrijke rol; een rol die door gemeentelijke overheden op verschillende manieren wordt ingevuld. Afgelopen woensdag bracht gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant een bezoek aan de Roosendaal om zich te oriënteren over de aanpak die in deze gemeente is gekozen. Samen met wethouder Toine Theunis bezocht hij in gezelschap van ondernemers, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en beleidsmedewerkers van gemeente en provincie per fiets een aantal bouwprojecten in en aan de randen van de binnenstad.

Voordat het gezelschap op de fiets springt, licht Van Merrienboer eerst de achtergrond van zijn bezoek toe. “We staan met z’n allen voor forse uitdagingen, maar er liggen ook kansen. Aan de ene kant is er sprake van leegstand – bijvoorbeeld van kantoorgebouwen en winkelpanden – aan de ander kant is er behoefte aan een ander soort woningen dan we in het verleden hebben gebouwd. Bij alle bouwplannen moeten we, meer dan enkele decennia geleden, letten op betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. We willen vanuit de provincie graag weten hoe we de gemeentes beter kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun bouwprogramma’s.”

Steuntjes in de rug doorslaggevend

Wethouder Theunis legt uit dat de gemeente Roosendaal heeft gekozen voor inbreiding – dat is nieuwbouw binnen de bestaande bebouwde kom – en voor aanpassing van bestaande gebouwen die nu leeg staan. Een mooi voorbeeld van dat laatste is het voormalige douanekantoor ‘De Douanier’ op het Kadeplein, waar de rondleiding begint. Binnenkort betrekken de eerste huurders hun nieuwe in het gebouw gerealiseerde appartement. Peter Schiphorst is de projectontwikkelaar. “Ik maak geregeld mee dat dit soort plannen niet haalbaar blijkt te zijn. Dat heeft dan meestal met financiële problemen te maken en nooit met technische beperkingen. De grote vraag is altijd: hoe zorg je voor betaalbare woningen.” In het geval van De Douanier hielp een steuntje in de rug door de gemeente. Die stelde zich garant voor de financiering. Schiphorst: “Daardoor konden we geld lenen tegen 1% rente. Als we de gebruikelijke vijf tot zes procent hadden moeten betalen, was het nooit gelukt betaalbare huren voor elkaar te krijgen.”

Regie houden

Na de rondrit door de stad, waarbij een vijftal projecten wordt aangedaan, is Van Merrienboer lovend. “Roosendaal heeft de zaken goed op orde. Sommige steden hebben zich jaren geleden vastgelegd in dure plannen, waardoor ze nu te veel financiële verplichtingen hebben en onvoldoende flexibel op veranderende eisen in kunnen springen. Roosendaal heeft zelf de regie gehouden en werkt graag met lokale partijen aan relatief kleine projecten, die nu mooie en tastbare resultaten opleveren.” Theunis schuift het compliment door. “Wij hebben er voor gekozen om de plannen voor stadsontwikkeling zoveel mogelijk in eigen hand te houden. We vonden dat we genoeg deskundigheid in eigen huis te hebben en dat hebben onze ambtenaren helemaal waargemaakt.”

bron: http://internetbode.nl/roosendaal/gedeputeerde-merrienboer-laat-zich-informeren-omtrent-roosendaalse-aanpak-bouwbehoefte-310344